Anglický jazyk 1/FŘ-u4

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk 1/FŘ-u4 (ANJ4-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Money, grammar
 • Banking, grammar
 • Securities, grammar
 • An Overview of Corporate Finance, grammar
 • Valuing Bonds, grammar
 • Sacred Economics (video), grammar
 • Revision (grammar, language skills)
 • The Value of Common Stock (self-study topic), grammar
 • Leasing, grammar
 • Stock Exchange, grammar
 • Accounting, grammar
 • Financial Analysis and Planning (self-study topic), grammar
 • Students´ Presentations, Revision (grammar, language skills)

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  Studijní opora v LMS Moodle
 • KAFTAN, M. New English in Economics. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1807-4.
 • COTTON, David, David FALVEY a Simon KENT. Market Leader: New Edition. 2. Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2007. ISBN 978-1-4058-1296-2
 • FIALOVÁ, H., FIALA, J. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. Praha: A plus, 2014. ISBN 978-80-8768-102-2.
 • Doporučená literatura:
 • BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2016. ISBN 9781259253331.
 • • Business Dictionary [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. Business Dictionary. Dostupné z www: .
 • • Financial Times [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. FT Lexicon. Dostupné z www: .

Anotace

Cílem předmětu dané úrovně je zvládnutí odborného jazyka z oblasti financí a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace. 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích. 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím