Anglický jazyk 1/FŘ-u4

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk 1/FŘ-u4 (ANJ4-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Osnova předmětu:
  1. Money
  2. Banking
  3. Securities
  4. Revision (Grammar, Language Skills)
  5. Overview of Corporate Finance
  6. Valuing Bonds
  7. Presentations
  8. The Value of Common Stock
  9. Stock Exchange
  10. Revision (Grammar, Language Skills)
  11. Leasing
  12. Financial Analysis and Planning
  13. Accounting
  14. Presentations

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  Studijní opora v LMS Moodle
 • KAFTAN, M. New English in Economics. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1807-4.
 • BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2016. ISBN 9781259253331.
 • FIALOVÁ, H., FIALA, J. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. Praha: A plus, 2014. ISBN 978-80-8768-102-2.
 • Doporučená literatura:
 • • Business Dictionary [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. Business Dictionary. Dostupné z www: .
 • • Financial Times [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. FT Lexicon. Dostupné z www: .

Anotace

Cílem předmětu dané úrovně je zvládnutí odborného jazyka z oblasti financí a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace. 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích. 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^