Management ubytovacích zařízení

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětManagement ubytovacích zařízení (MNUZ)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do hotelnictví. Hotelové společnosti a hotely.
 • 2. Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení. Legislativa. Hotelstars union.
 • 3. Ubytovací úsek – Recepce I.
 • 4. Ubytovací úsek – Recepce II
 • 5. Ubytovací úsek – Housekeeping (úklid).

 • 6. Stravovací úsek – Výrobní a stravovací část.
 • 7. Stravovací úsek – Odbytová část.
 • 8. Stravovací úsek – Events.
 • 9. Technický úsek – Údržba & bezpečnost.
 • 10. Personální úsek.
 • 11. Kvalita a spokojenost hosta. Management stížností.
 • 12. Obchodní & Marketingové oddělení.
 • 13. Green management v ubytovacích zařízeních.
 • 14. Ukončení studijních povinností.

Doporučená literatura

 • Scholz, P. (2021). Ubytovací zařízení – historie a současnost, provoz, management. Praha: Idea Servis.
 • Křížek, F., & Neufus, J. (2014). Moderní hotelový management. Praha: Grada.

 • Beránek, J. (2017). Moderní řízení hotelového provozu. Praha: Grada Publishing.
 • Davis, B., Lockwood, A., Alcott, P., & Pantelidis, I. (2013). Food and Beverage Management. New York, NY: Routledge.
 • Cousins, J., Foskett, D., Graham, D., & Hollier, A. (2019). Food and Beverage Management: For the Hospitality, Toursim and Event Industries. Goodfellow Publishers Limited.
 • Kasavana, M. L. (2017). Managing front office operations. New York: Educational institute.
 • Fields, R. (2011). Restaurant success by the numbers: a money-guy´s guide to opening the next new hot spot.
 • Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky – metodika (www.hotelstars.cz)

 • ČSN EN ISO 18513:2003 „Služby CR – Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – terminologie“
 • ČSN EN 13809:2004 „Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – terminologie“

Anotace

Management ubytovacích zařízení je zaměřený na terminologii a základní právní předpisy v oblasti hotelnictví. Dále poskytuje teoretický základ, jak fungují jednotlivá oddělení v hotelu, jak se vypočítá cena přechodného ubytování a produktivita práce.


Cílem předmětu je představit a předat studentům dovednosti a znalosti v oblasti managementu a fungování jednotlivých oddělení v různých typech ubytovacího zařízení.


Znalosti


Student získá znalosti o základních pojmech, procesech, organizační struktuře a náplni práce na jednotlivých odděleních. Seznámí se také s problematikou Revenue & Yield Managementu a jeho základními principy a uplatnění v hotelnictví.


Dovednosti


Student umí jasně a stručně definovat jednotlivá oddělení v ubytovacím zařízení, jací zaměstnanci pracují na jednotlivých úsecích, kdo má jaké kompetence apod. Student se naučí počítat produktivitu práce v ubytovacím úseku a kalkulaci ceny přechodného ubytování. Obeznámí se s hlavními faktory působícími na náklady v tomto úseku.


  


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím