Cizí jazyk I u2 – angličtina

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk I u2 – angličtina (ANJ1-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Describing Processes and Procedures
  2. Types of Holiday
  3. Tour operators
  4. Travel agencies
  5. Entrepreneurship
  6. Money Matters

Doporučená literatura

 • 1) E-learningová opora. Jihlava: VŠPJ.
  2) Murphy, R. (2012). English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
  3) Walker, R. a Harding,K. (2009). Tourism 3: upper intermediate. Oxford: Oxford University Press. Oxford English for careers.
  4) Whitby, N. a Sanders,P.(2013). Business benchmark: Cambridge English: pre-intermediate to intermediate. 2nd ed.Cambridge: Cambridge University Press.
  5) JACOB, M., Strutt, P.,O'Keeffe, I. a O'Keeffe,M..(2013). English for international tourism: pre-intermediate. New ed. Harlow: Longman.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití získaných odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí používat odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích.


Dovednosti: Student rozumí odbornému textu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím