Kulturní dědictví

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětKulturní dědictví (KUD)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Pavel Macků
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Pravěk, starověk, antika (Egypt, Řecko, Řím)
 • Vrcholný středověk, románské umění
 • Gotický sloh
 • Novověk, renesance
 • Baroko
 • Rokoko, klasicismus a empír
 • Romantisus, realismus, návraty k historickým slohům a železné konstrukce
 • Krajinomalba, impresionismus
 • Secese
 • Symbolismus, fauvismus, kubismus, abstraktní umění, dadaismus a poetismus
 • Sdružení DE STIJL, surrealismus, BAUHAUS
 • Architektura 20. století ve světě a v Česku
 • Informel, Pop-art, zemní umění, instalace

Doporučená literatura

 • Netolička, V. (2012). Kulturní dědictví a cestovní ruch. Studijní opora pro prezenční a kombinované studium. Jihlava: VŠPJ.
 • Herout, J. (1963). Staletí kolem nás, Přehled stavebních slohů. Praha: Orbis.
 • Haas, F. (1966). Vývoj architektury a umění v novověku. Brno:Vysoké učení technické.
 • Pijoan, J. (1998). Dějiny umění /1-12. Balios Knižní klub, Euromedia Group, K.,S.
 • Honour, H. a Fleming, J. (2005). A world history of art. Londýn: Lawrence King Publishing
 • Kaigl, J., Šťastná, Z. a Zídek, M. (2003). Památkový zákon. 1. vyd. Praha: Jalna, 159 s.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami výtvarného umění od pravěku až po současnost a to v oblasti architektury, sochařství, malířství a užitého umění. Předmět se zabývá zařazením těchto disciplín do kontextu dějin.


Znalosti: Student umí vysvětlit smysl architektury, sochařství, malířství i užitého umění. Orientuje se v uměleckém směřování od doby pravěku až do současné doby. Student získává celkový kulturní přehled a povědomí o významných kulturních a kulturně-historických památkách v návaznosti na cestovní ruch.


Dovednosti: Student dokáže popsat charakteristiky všech slohů i jednotlivých hnutí. Umí srozumitelně sdělit příběhy a poselství, které památky a umělecká díla v sobě nesou a odevzdat je návštěvníkům cestovního ruchu.


Obecné způsobilosti: Student rozumí uměleckým dílům a dokáže je správně interpretovat. Chápe význam kulturně-historického potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu a společnost.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím