Úvod do průvodcovské činnosti

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětÚvod do průvodcovské činnosti (UPC-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Drašarová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení40 h
Kombinované studium
Cvičení40 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Průvodcovská činnost jako součást produktu cestovního ruchu
 • 2. Průvodce cestovního ruchu
 • 3. Osobnost průvodce cestovního ruchu
 • 4. Informační zdroje pro přípravu průvodce cestovního ruchu
 • 5. Zpracovaní informačního minima
 • 6. Verbální komunikace průvodce cestovního ruchu
 • 7. Neverbální komunikace průvodce cestovního ruchu
 • 8. Styl práce průvodce cestovního ruchu
 • 9. Typologie návštěvníků cestovního ruchu
 • 10. Terénní výuka

Doporučená literatura

 • Orieška, J. (1999). Metodika průvodcovské činnosti. Praha: Idea Servis.
 • Rux, J. (2016). Příručka pro vedoucí (průvodce) zájezdů. Praha: Idea Servis.
 • Štýrský, J. a Petera, J. (2015). Práce průvodce v současných podmínkách rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Podle tématu k průvodcovskému výkladu.

Anotace

Úvod do průvodcovské činnosti je zaměřený na obeznámení studenta se základními charakteristikami práce průvodce cestovního ruchu. Jedná se o tutoriál, kde vyučující obeznámí studenty s pravidly průvodcovského výkladu, povinnostmi průvodce. Studenti kromě teoretických znalostí, mají možnost zkusit si krátký průvodcovský výklad v terénu. Předmět motivuje studenty k aplikaci teoretických poznatků do praxe a připravuje je na úspěšné absolvování předmětu Field Trip.


Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti pro sestavení a realizaci průvodcovského výkladu, obeznámit se s pravidly tvorby informačního minima, excerpčních lístků a sociologicko-psychologickými aspekty práce s návštěvníky cestovního ruchu. Součástí předmětu jsou krátká jednodenní praktika v terénu. Je zde velice významná aktivní role vyučujícího.


Znalosti: Student umí zpracovat průvodcovský výklad, informační minimum a excerpční lístky podle tematického zaměření zájezdu.
Dovednosti: Student je schopen podávat krátký, samostatný, průvodcovský výklad. Zná teoretické postupy práce s návštěvníky cestovního ruchu a možnosti řešení nepředvídatelných problémových nebo krizových situací, které mohou v průběhu zájezdu nastat.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím