Fyzika 1

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětFyzika 1 (FYZ1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Martin Prokop ( martin.prokop@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu
 • Práce, výkon, energie
 • Mechanické kmitání
 • Dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa
 • Mechanické vlnění, zvuk a ultrazvuk
 • Elektrostatické pole
 • Gaussova věta, potenciál
 • Vodiče, nevodiče, kapacita, energie
 • Stacionární elektrický proud
 • Stacionární magnetické pole
 • Elektromagnetická indukce
 • Magnetické pole v látkách
 • Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění

Doporučená literatura

 • Budinská, Zuzana: Fyzika I. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Strojní fakultu. 2022. ISBN 978-80-01-06673-7
 • Budinská, Zuzana: Fyzika II. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Strojní fakultu. 2022. ISBN 978-80-01-06947-9
 • Novák, Jiří: Fyzika - Sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Stavební fakultu. 2023. ISBN 978-80-01-07088-8
 • Demo, Pavel: Fyzika. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Stavební fakultu. 2022. ISBN 978-80-01-06933-2
 • Mikš, Antonín: Fyzika I. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Stavební fakultu. 2022. ISBN 978-80-01-06932-5
 • KNIGHT, Randall Dewey. Physics for scientists and engineers: a strategic approach with modern physics. Fourth edition. Boston: Pearson, [2017]. ISBN 978-0133942651.
 • HALLIDAY, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl; Musilová, Jana; Obdržálek, Jan; Dub, Petr. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno: VUTIUM 2000.
 • HALLIDAY, David. Fundamentals of Physics. 7th ed. Hoboken: John Wiley, 2005. ISBN 0471216437.
 • kolektiv autorů. Fyzika : Celost. vysokošk. učebnice pro skupinu stud. oborů Strojírenství a ostatní kovodělná výroba , Praha : SNTL 1989
 • Nováková a kol.: Fyzika I a II. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Dopravní fakultu. 2004. ISBN 80-01-02360-5, 80-01-03090-3
 • Malá a kol.: Sbírka příkladů z fyziky. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Dopravní fakultu. 2002. ISBN 80-01-02597-7
 • Drchalová: Fyzika příklady. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Stavební fakultu. 2006. ISBN 80-01-03496-8

Anotace

Student se seznámí se základními oblastmi fyziky, kterými jsou mechanika hmotného bodu, elektřina a magnetismus. S matematických dovedností dokáže řešit náročnější úlohy z těchto oblastí.


Znalosti: Student umí definovat a popsat fyzikální veličiny z mechaniky, elektřiny a magnetismu, zná důležité fyzikální zákony z těchto oblastí a jejich praktické aplikace.  


Dovednosti: Student dokáže aplikovat teoretické znalosti na výpočet praktických příkladů. Ze základních fyzikálních zákonů a vztahů dokáže odvodit vztahy další s využitím matematických dovedností.  


Obecné způsobilosti: Student chápe matematické i jiné souvislosti mezi jednotlivými odvětvími fyziky (např. harmonický oscilátor, zákony zachování) a získá tak vhodný způsob uvažování ke studiu dalších, obtížnějších předmětů z jeho oboru, především z oblasti elektřiny a elektroniky


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím