Senzory a měření

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021

PředmětSenzory a měření (SAM-ATP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ivan Krejčí, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přehled oblastí použití senzorů, přehled metod měření, vyjadřování neurčitosti měření – nejistoty typu A a B
 • Elektromechanické měřicí přístroje, jejich měřicí ústrojí, vstupní obvody a způsoby použití (voltmetry, ampérmetry, wattmetry, elektroměry)
 • Digitální měřicí přístroje, vzorkování signálu, AD a DA převodníky
 • Analogový a digitální osciloskop, logický analyzátor, generátory signálu
 • Použití operačních zesilovačů a základní měřicí převodníky (efektivní hodnota, integrátor, derivátor, napěťový sledovač, přístrojový zesilovač, nábojový zesilovač)
 • Měření napětí, etalony napětí, senzory s převodem fyzikální veličiny na napětí
 • Měření proudů, etalony proudů, senzory s převodem fyzikální veličiny na proud
 • Měření odporu, etalony odporů, senzory s převodem fyzikální veličiny na změnu odporu
 • Měření obecných impedancí, převodníky pro měření impedancí, etalony impedancí, senzory s převodem fyzikální veličiny na změnu impedance
 • Měření času, kmitočtu a fázového posuvu, etalony kmitočtu, senzory s převodem fyzikální veličiny na kmitočet / fázi / čas
 • Měření výkonu a práce elektrického proudu
 • Klasifikace, principy a provedení senzorů fyzikálních veličin podle oblasti použití: senzory přítomnosti, polohy, rychlosti, kmitání, mechanického napětí, síly, teploty, tlaku, vlhkosti, magnetického pole, průtoku, viditelného a neviditelného záření, senzorů obrazu
 • Virtuální měřicí systémy a prostředky computer-aided measurement

Doporučená literatura

 • Haasz V., Sedláček M.: - Elektrická měření. Přístroje a metody. 2. vyd. Praha: ČVUT, 2003.
 • Ripka P., Ďaďo S., Kreidl M. aj.: - Senzory. Praha: ČVUT FEL, 2007.
 • Tumanski S.: - Principles of electrical measurement. New York: Taylor, 2006, 472 s.
 • Martinek R.: - Senzory v průmyslové praxi. BEN - technická literatura, 2004
 • kolektiv: - Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100. [online]. 2008. Bureau International des Poids et Measure.

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními měřicími přístroji, měřicími metodami, obvody zpracování signálu a převodníky. Velká pozornost je věnována vyjadřování neurčitosti výsledku měření v podobě nejistoty měření. Další část předmětu se věnuje popisu fyzikálních principů a provedení nejpoužívanějších senzorů fyzikálních veličin. Na příkladech zpracování signálu z těchto senzorů jsou pak ilustrovány probrané metody měření. Cvičení probíhají z převážné části laboratorně, takže student má možnost probírané metody ověřit reálným experimentem. 


Znalosti: Student zná základní měřicí přístroje a ví, který a jak použít. Student zná pojem nejistoty měření a jeho význam v případě různých měřicích přístrojů a metod. Student má široký přehled o používaných senzorech a převodnících běžných fyzikálních veličin. Student má představu o virtuálních měřicích systémech a prostředcích pro počítačově podporované měření. 


Dovednosti: Student umí obsluhovat základní měřicí přístroje a umí zvolit správný způsob obvodového zapojení pro měření. Student umí správně uvádět výsledek měření s udáním neurčitosti prostřednictvím metodiky nejistot. Dovede si vybrat správný senzor pro konkrétní úlohu měření fyzikální veličiny a navrhnout základní obvody zpracování signálu z tohoto senzoru.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím