Optika a optické systémy

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětOptika a optické systémy (OOS)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Martin Prokop ( martin.prokop@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 5 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 5 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 5 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 5 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • Geometrická optika
 • Optické zobrazení
 • Zobrazení odrazem
 • Zobrazení lomem
 • Vady optického zobrazení
 • Optické přístroje a optická vlákna
 • Vlnová optika
 • Elektromagnetická teorie odrazu a lomu světla
 • Interference světla
 • Interference na tenkých vrstvách
 • Interferometr
 • Difrakce světla
 • Holografie
 • Polarizace světla
 • Optické senzory, čidla, fotobuňky

Doporučená literatura

 • Nováková a kol.: Fyzika II. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Dopravní fakultu. 2004. ISBN 80-01-03090-3
 • Sopko a kol.: Fyzika II. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Strojní fakultu. 2005. ISBN 80-01-03194-2
 • Mikš, A.: Fyzika 2 Elektromagnetické pole. Skripta pro Stavební fakultu. 2005. ISBN 80-01-03164-0
 • Malá a kol.: Sbírka příkladů z fyziky. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Dopravní fakultu. 2002. ISBN 80-01-02597-7

Anotace

Student se seznámí se základními oblastmi optiky, kterými jsou geometrická a vlnová optika. Student dokáže vyřešit praktické příklady.


Znalosti: Student umí definovat a popsat fyzikální veličiny geometrické a vlnové optiky včetně potřebných obecných fyzikálních zákonů, pozná praktické využití optických jevů a seznámí se s činností optických přístrojů.


Dovednosti: Student dokáže aplikovat teoretické znalosti na výpočet praktických příkladů pomocí matematického aparátu, především diferenciálního a integrálního počtu a Fourierovy transformace.


Obecné způsobilosti: Student bude kromě teorie obeznámen především s praktickými aplikacemi geometrické a vlnové optiky, jako jsou zobrazovací soustavy a přístroje, optická vlákna, interferometry, interference a ohyb světla pomocí optických mřížek, interference na tenkých vrstvách, holografie, polarizace světla a další.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím