Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 6 6 kr. ZA

Sylabus

  • Zpracování podkladů souvisejcích s bakalářskou prací
  • Realizace díčích úkolů pro řešení bakalářské práce
  • Konzultace s vedoucím bakalářské práce
  • Zpracování bakalářské práce

Doporučená literatura

  • SP č. 6/2017 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ
  • Šablona ZP VŠPJ

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím