Aditivní technologie výroby

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětAditivní technologie výroby (ATV)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


3D tisk kovů a plastů je v současnosti rychle se rozvíjející oblastí s praktickým uplatněním v průmyslu. Předmět Aditivní technologie výroby prohlubuje základní znalosti materiálového inženýrství konstruování v souvislosti s aditivními technologiemi v oblastech prototypování výrobků. V laboratorních cvičeních si studenti ověří teoretické znalosti z přednášek. Studenti získají praktické zkušenosti s dimenzováním a volbou tolerancí dílů pro 3D tisk.Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem zájmu aditivních technologií výroby, vysvětlit podstatu volby, princip a použití konkrétních aditivních technologií s vlivem na hospodárnost provozu. Student se dále umí orientovat v používaných materiálech dle vybrané aditivní technologie a v technologických vlastnostech připraveného produktu.Dovednosti: Student umí aplikovat znalosti konstruování znalosti materiálových charakteristik při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti.Obecné způsobilosti: Student umí rozpoznat jednotlivé typy aditivních technologií, přičemž se klade důraz na pochopení mezi typem aditivní technologie a jejím použitím v praxi. Student umí aplikovat materiálové vlastnosti při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti, využívá znalostí materiálů a konstruování s jistotou a je schopen analyzovat a řešit náročné výrobní problémy.

 

Osnova předmětu:


  • Úvod do aditivních technologií, historický vývoj, používané principy výroby, aplikační potenciál aditivních technologií.

  • Druhy aditivních technologií

  • Aditivní technologie pro nekovové materiály

  • Aditivní technologie pro kovové materiály

  • Uplatnění aditivních technologií v praxi

  • Možnosti optimalizace

  • Porovnání aditivních technologií s konvenčními technologiemi

  • Možnosti hodnocení produktů

  • Reverzní inženýrství


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím