Aditivní technologie výroby

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětAditivní technologie výroby (ATV)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 PV 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do aditivních technologií
  Používané principy výroby
  Druhy aditivních technologií
  Aditivní technologie pro nekovové materiály
  Aditivní technologie pro kovové materiály
  Uplatnění aditivních technologií v praxi
  Možnosti optimalizace
  Porovnání aditivních technologií s konvenčními technologiemi
  Možnosti hodnocení produktů
  Reverzní inženýrství
  SW s využitím pro 3D tisk

Doporučená literatura

 • Gibson I., Rosen D., Stucker B. Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Hardcover, Springer, 2014
  Kamrani A.K., Nasr E.A. Rapid Prototyping: Theory and Practice, Springer Science & Business Media, 2006
  Wallach Kloski L., Kloski N. Začínáme s 3D tiskem, Albatros Media a.s., 2017
  Wyatt N. 3D Printing for Model Engineers: A Practical Guide, Crowood Press, 2018

Anotace


3D tisk kovů a plastů je v současnosti rychle se rozvíjející oblastí s praktickým uplatněním v průmyslu. Předmět Aditivní technologie výroby prohlubuje základní znalosti materiálového inženýrství konstruování v souvislosti s aditivními technologiemi v oblastech prototypování výrobků. V laboratorních cvičeních si studenti ověří teoretické znalosti z přednášek. Studenti získají praktické zkušenosti s dimenzováním a volbou tolerancí dílů pro 3D tisk.Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem zájmu aditivních technologií výroby, vysvětlit podstatu volby, princip a použití konkrétních aditivních technologií s vlivem na hospodárnost provozu. Student se dále umí orientovat v používaných materiálech dle vybrané aditivní technologie a v technologických vlastnostech připraveného produktu.Dovednosti: Student umí aplikovat znalosti konstruování znalosti materiálových charakteristik při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti.Obecné způsobilosti: Student umí rozpoznat jednotlivé typy aditivních technologií, přičemž se klade důraz na pochopení mezi typem aditivní technologie a jejím použitím v praxi. Student umí aplikovat materiálové vlastnosti při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti, využívá znalostí materiálů a konstruování s jistotou a je schopen analyzovat a řešit náročné výrobní problémy.

 

Osnova předmětu:


 • Úvod do aditivních technologií, historický vývoj, používané principy výroby, aplikační potenciál aditivních technologií.

 • Druhy aditivních technologií

 • Aditivní technologie pro nekovové materiály

 • Aditivní technologie pro kovové materiály

 • Uplatnění aditivních technologií v praxi

 • Možnosti optimalizace

 • Porovnání aditivních technologií s konvenčními technologiemi

 • Možnosti hodnocení produktů

 • Reverzní inženýrství


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím