Počítačové sítě

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022

PředmětPočítačové sítě (PS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Charakteristika sítí, rozdělení, topologie
  Síťový přenos, model ISO/OSI, přístup stanice ke komunikačnímu médiu
  Pasivní prvky sítě, jejich vlastnosti
  Aktivní prvky sítě – opakovače, rozbočovače, mosty, brány
  Komunikační protokoly, rámce
  Architektura TCP/IP
  Protokoly TCP/IP, IP, IP adresa, IPv6, subnet, CIDR
  Protokoly TCP/IP – TCP, UDP, ICMP
  Směrování v sítích TCP/IP, RIP, OSPF
  Služby DHCP, DNS
  Firewall, virtuální sítě VLAN
  Bezdrátový přenos, WI-FI, PoE
  Optické sítě, převodníky, rychlosti
  RS-232, RS-485
  Sběrnice Can BUS, Profinet, Modbus

Doporučená literatura

 • PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace, 1. vyd. Brno: CP Books. Technická literatura, 2005 – 179 s. ISBN: 80-251-0791-4
 • PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1278-0.
 • KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5.vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2236-5.
 • ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6632.
 • TANENBAUM, A. S., WETHERALL, D. J. Computer Network.s 5th ed. Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0132126953
 • KÁLLAY F., PENIAK P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. 2. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1.
 • GAST, M., S. 802.11ac A Survival Guide.2nd release. O'Reilly Media, Inc., 2015. ISBN 978-1-449-34314-9
 • FOROUZAN, B. TCP/IP Protocol Suite. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009. ISBN 978-0073376042.

Anotace

Tento předmět je teoretickým i praktickým úvodem do počítačových sítí. Po vysvětlení základních pojmů je probírán referenční model ISO/OSI. Pokračuje se výkladem prvků sítě, komunikačních protokolů a rámců. Následuje podrobnější výklad protokolů a základních služeb, dále pak firewallů, VLAN, optických sítí a půmyslových sběrnic. Na přednášky navazují intenzivní, prakticky zaměřená cvičení s využitím operačního systému linux.
Znalosti: Student ovládá terminologii počítačových sítí, zná jejich základní prvky, služby, protokoly. Zná základní konfigurace počítačových sítí, ví, jakým způsobem lze bezpečně využívat základní služby a sběrnice.
Dovednosti: Student umí konfigurovat TCP/IP protokol, firewall, umí využivat služby DNS, DHCP. Student umí nakonfigurovat bezdrátové prvky sítě (klient, Access Point, bridge) s důrazem na bezpečný provoz.
Obecné způsobilosti: Studenti mají obecné znalosti o současných počítačových sítích, aktivních a pasivních prvcích, základních protokolech využívaných v těchto sítích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím