Počítačové sítě

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný od ZS 2022/2023

PředmětPočítačové sítě (PS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


Tento předmět je teoretickým i praktickým úvodem do počítačových sítí. Po vysvětlení základních pojmů je probírán referenční model ISO/OSI. Pokračuje se výkladem prvků sítě, komunikačních protokolů a rámců. Následuje podrobnější výklad protokolů a základních služeb. Nakonec je probírán bezdrátový přenos a xDSL technologie. Na přednášky navazují intenzivní, prakticky zaměřená cvičení s využitím operačního systému linux.


Znalosti: Student ovládá terminologii počítačových sítí, zná jejich základní prvky, služby, protokoly. Zná základní konfigurace počítačových sítí, ví, jakým způsobem lze bezpečně využívat základní služby.


Dovednosti: Student umí konfigurovat TCP/IP protokol, routování, firewall, umí nakonfigurovat služby DNS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP. Student umí nakonfigurovat bezdrátové prvky sítě (klient, Access Point, bridge) s důrazem na bezpečný provoz.


Obecné způsobilosti: Studenti mají obecné znalosti o současných počítačových sítích, aktivních a pasivních prvcích, základních protokolech využívaných v těchto sítích.

Osnova předmětu:


 • Charakteristika sítí, rozdělení, topologie

 • Pasivní a aktivní prvky sítě – opakovače, rozbočovače, mosty, brány

 • Síťový přenos, model ISO/OSI

 • Komunikační protokoly, rámce, ethernet, fast ethernet

 • Architektura TCP/IP

 • Protokoly TCP/IP, IP, IP adresa, subnet, CIDR

 • Protokoly TCP/IP – ARP, ICMP, IGMP, TCP, UDP

 • Směrování v sítích TCP/IP, RIP, OSPF, BGP

 • Firewally

 • Služby DNS, DHCP

 • Služby SMTP, POP3, IMAP

 • Služby FTP, HTTP

 • WI-FI

 • ISDN, xDSL


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím