Aplikovaná metoda konečných prvků

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětAplikovaná metoda konečných prvků (AMKP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod, představení MKP, shrnutí teorie pružnosti
 • Variační principy v mechanice poddajných těles
 • Typové příklady řešené variačními principy
 • Přibližné variační řešení úlohy teorie pružnosti
 • Metoda konečných prvků - MKP
 • Modelování nosníku, rámu, skořepin a membrán
 • Struktura dat a organizace výpočtu MKP

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • Španiel M., Horák Z.: Úvod do metody konečných prvků. ČVUT Praha. 2011
 • Doporučená literatura:
 • Kolář V., Němec I., Kanický V.: FEM principy a praxe metody konečných prvků. Computer Press, 2001
 • Koutromanos I.: Fundamentals of Finite Element Analysis: Linear Finite Element Analysis. John Wiley & Sons, 2018
 • Machalová J., Netuka H.: Metoda konečných prvků. Univerzita Palackého - 2015

Anotace

Cíl: Cílem předmětu Aplikace metody konečných prvků je uvést studenty do problematiky diskretizace těles a jejich soustav. V předmětu budou studenti seznámeni s principy metody konečných prvků a využití přibližných numerických metod pro řešení úloh technické praxe. Cvičení jsou prakticky orientována, kdy jsou řešeny typické úlohy technické praxe. 

 


Znalosti: Student se orientuje v problematice variačního principu, zná principy metody konečných prvků a její aplikaci v technické praxi. 

 

Dovednosti: Student umí aplikovat obecné zásady tvorby výpočtových modelů strojních konstrukcí řešených pomocí MKP v oblasti mechaniky pevných těles. Naučí se využívat matematiky a numerických metod při řešení MKP a rozšíří si technické znalosti.

 

Osnova předmětu:


 • Úvod, představení MKP, shrnutí teorie pružnosti

 • Variační principy v mechanice poddajných těles

 • Typové příklady řešené variačními principy

 • Přibližné variační řešení úlohy teorie pružnosti

 • Metoda konečných prvků - MKP

 • Modelování nosníku, rámu, skořepin a membrán

 • Struktura dat a organizace výpočtu MKP


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím