Metrologie

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětMetrologie (M)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 2 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 2 kr. KZ

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti metrologické legislativy, charakteristik měřidel, technické a administrativní správy měřidel a dovedností v oblasti praktických metrologických postupů.

 

Znalosti: Absolventi se orientují v základních dokumentech mezinárodní a národní metrologie. Znají postupy při plánování, správě a údržbě měřidel v laboratořích, dílenském prostředí i běžném životě. Jsou schopní definovat použití měřidel pro různé postupy měření a správně interpretovat naměřené hodnoty včetně určení chyb a nejistot měření. Znají postupy metrologa při správě metrologické dokumentace, vyhodnocení výsledků kalibrací a určení nejistot měření měřidlem, nebo soustavou měřidel.  

 

Dovednosti: Absolventi mají dovednosti manipulace s měřidly a základního seřízení měřidel, kontroly měřidel v rámci metrologické konfirmace, značení měřidel, přípravy měřidel k měření. Umí používat metrologický software, případně přizpůsobit kancelářský software pro správu měřidel.

 

Obecná způsobilost: Absolventi jsou způsobilí využívat běžná i sofistikovaná měřidla a přípravky při obvyklém i specifickém měření, případně odvozovat metody a postupy při neobvyklých měření a současně jsou způsobilí provádět základní údržbu, seřízení, nebo kontrolu měřidel. Absolventi mají výchozí znalosti a dovednosti pro pozici metrologa v laboratořích nebo dílenském průmyslovém prostředí, případně jako pokročilí uživatelé běžných i specifických měřidel, měřicích přístrojů a zařízení. Student se naučí způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek. Pak se naučí jak spolupracovat při řízení jakosti produkce.

 

Osnova předmětu:


 • Úvod do předmětu, principy metrologie, metrologické pojmy a termíny.

 • Mezinárodní a národní metrologická soustava. Legislativní rámec metrologie.

 • Rozdělení a kategorizace měřidel.

 • Průmyslová metrologie, vědecká metrologie, metrologie v běžném životě.

 • Metrologické aspekty pro různé kategorie měření.

 • Soustava základních a odvozených jednotek. Realizace jednotek. 

 • Metrologická návaznost, etalony, kalibrace měřidel, vyhodnocení kalibrací.

 • Chyby měření, nejistoty měření. 

 • Životní cyklus měřidla. Údržba a metrologická konfirmace měřidel.

 • Správa a údržba měřidel v laboratoři a v dílenském prostředí.

 • Metrologický software, metrologické informační systémy.

 • Praktické příklady v oblasti užité metrologie. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím