Metrologie

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětMetrologie (M)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 2 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 3 2 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. KZ

Sylabus

 • Úvod do předmětu, principy metrologie, metrologické pojmy a termíny.
 • Mezinárodní a národní metrologická soustava. Legislativní rámec metrologie.
 • Rozdělení a kategorizace měřidel.
 • Průmyslová metrologie, vědecká metrologie, metrologie v běžném životě.
 • Metrologické aspekty pro různé kategorie měření.
 • Soustava základních a odvozených jednotek. Realizace jednotek.
 • Metrologická návaznost, etalony, kalibrace měřidel, vyhodnocení kalibrací.
 • Chyby měření, nejistoty měření.
 • Životní cyklus měřidla. Údržba a metrologická konfirmace měřidel.
 • Správa a údržba měřidel v laboratoři a v dílenském prostředí.
 • Metrologický software, metrologické informační systémy.
 • Praktické příklady v oblasti užité metrologie.

Doporučená literatura

 • BOHÁČEK, Jaroslav. Metrologie. 3. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2019. ISBN 978-80-01-06612-6.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Štěpánka a Jiří KARÁSEK. Strojírenská metrologie I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-129-0.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Štěpánka a Jiří KARÁSEK. Strojírenská metrologie II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-130-6.
 • PETŘKOVSKÁ, Lenka a Lenka ČEPOVÁ. Metrologie a řízení kvality: učební text. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2771-1.
 • TICHÁ, Šárka a Ivan MRKVICA. Vybrané kapitoly ze strojírenské metrologie: učební text. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2709-4.
 • ČECH, J., PERNIKÁŘ, J., PODANÝ, K. Strojírenská metrologie I. 5. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. 183 s. ISBN 978-80-214-4010-4.
 • SADEK, Jerzy A. Coordinate Metrology: Accuracy of Systems and Measurements. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016. Springer Tracts in Mechanical Engineering Ser. ISBN 978-3662484630.
 • RAGHAVENDRA, N. V., KRISHNAMURTHY, L. Engineering Metrology and Measurements. New Delhi : Oxford University Press, 2013, ISBN 978-01-9808-549-2
 • BUCHER, J. L. The Metrology Handbook, Second Edition. New Delhi: Oxford University Press, 2013; ISBN-13: 978-0198085492

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti metrologické legislativy, charakteristik měřidel, technické a administrativní správy měřidel a dovedností v oblasti praktických metrologických postupů.   Znalosti: Absolventi se orientují v základních dokumentech mezinárodní a národní metrologie. Znají postupy při plánování, správě a údržbě měřidel v laboratořích, dílenském prostředí i běžném životě. Jsou schopní definovat použití měřidel pro různé postupy měření a správně interpretovat naměřené hodnoty včetně určení chyb a nejistot měření. Znají postupy metrologa při správě metrologické dokumentace, vyhodnocení výsledků kalibrací a určení nejistot měření měřidlem, nebo soustavou měřidel.     Dovednosti: Absolventi mají dovednosti manipulace s měřidly a základního seřízení měřidel, kontroly měřidel v rámci metrologické konfirmace, značení měřidel, přípravy měřidel k měření. Umí používat metrologický software, případně přizpůsobit kancelářský software pro správu měřidel.   Obecná způsobilost: Absolventi jsou způsobilí využívat běžná i sofistikovaná měřidla a přípravky při obvyklém i specifickém měření, případně odvozovat metody a postupy při neobvyklých měření a současně jsou způsobilí provádět základní údržbu, seřízení, nebo kontrolu měřidel. Absolventi mají výchozí znalosti a dovednosti pro pozici metrologa v laboratořích nebo dílenském průmyslovém prostředí, případně jako pokročilí uživatelé běžných i specifických měřidel, měřicích přístrojů a zařízení. Student se naučí způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek. Pak se naučí jak spolupracovat při řízení jakosti produkce.  Osnova předmětu: • Úvod do předmětu, principy metrologie, metrologické pojmy a termíny.

 • Mezinárodní a národní metrologická soustava. Legislativní rámec metrologie.

 • Rozdělení a kategorizace měřidel.

 • Průmyslová metrologie, vědecká metrologie, metrologie v běžném životě.

 • Metrologické aspekty pro různé kategorie měření.

 • Soustava základních a odvozených jednotek. Realizace jednotek. 

 • Metrologická návaznost, etalony, kalibrace měřidel, vyhodnocení kalibrací.

 • Chyby měření, nejistoty měření. 

 • Životní cyklus měřidla. Údržba a metrologická konfirmace měřidel.

 • Správa a údržba měřidel v laboratoři a v dílenském prostředí.

 • Metrologický software, metrologické informační systémy.

 • Praktické příklady v oblasti užité metrologie. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím