Mechanika soustav těles

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětMechanika soustav těles (MST)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný od ZS 2022/2023 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Osnova předmětu:

  Definice polohy tělesa a souřadnicové systémy.
  Transformační matice.
  Skládání pohybů.
  Matice rychlostí a úhlové rychlosti. Matice zrychlení.
  Eulerovy a Cardanovy úhly.
  Kinematické řetězce, uzavřený, otevřený.
  Syntéza mechanismů.
  Lagrangeovy rovnice 2. druhu.
  Lagrangeovy multiplikatory.
  Smíšené algebro-diferenciální rovnice a jejich řešení.

Doporučená literatura

 • Valášek M. a kol.: Mechanika A, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007 - skripta. (v knihovně VŠPJ)
 • Valášek M. a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006 - skripta. (v knihovně VŠPJ)
 • M. Okrouhlík - Mechanika tuhých těles s Matlabem, Vysoká škola polytechnická JIhlava, 2020, text ve formátu pdf na siti.
 • V. Stejskal, M. Okrouhlík, Kmitání v Matlabem, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002, text ve formátu pdf na siti.
 • Doporučená literatura:
 • Grepl R. Kinematika a dynamika mechatronickych systémů, CERM, Brno, 2007.
 • Shabana A., Computational dynamics, John Wiley, 2010

Anotace

Cílem předmětu Mechanika soustav těles je představit studentům pokročilé koncepty kinematického a dynamického modelování a analýzy chování mechanismů a strojů.

Znalosti: Student se orientuje v problematice mechaniky soustav těles a řešení jejich kinematických a dynamických veličin.

Dovednosti: Student umí aplikovat obecné zásady analýzy a syntézy mechanismů tvořených otevřenými nebo uzavřenými řetězci.   Obecné způsobilosti: Studenti mají znalosti mechaniky pevných těles a mechatronických systémů. Umí navrhnout a modelovat mechanické systémy. Posílí si znalosti mechaniky a mechatroniky, rozšíří si technické znalosti.

Osnova předmětu: • Definice polohy tělesa a souřadnicové systémy.

 • Transformační matice.

 • Skládání pohybů.

 • Matice rychlostí a úhlové rychlosti. Matice zrychlení.

 • Eulerovy a Cardanovy úhly.

 • Kinematické řetězce, uzavřený, otevřený.

 • Syntéza mechanismů.

 • Lagrangeovy rovnice 2. druhu.

 • Lagrangeovy multiplikatory.

 • Smíšené algebro-diferenciální rovnice a jejich řešení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím