Mechanika soustav těles

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětMechanika soustav těles (MST)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Miloslav Vilímek, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu Mechanika soustav těles je představit studentům pokročilé koncepty kinematického a dynamického modelování a analýzy chování mechanismů a strojů.

Znalosti: Student se orientuje v problematice mechaniky soustav těles a řešení jejich kinematických a dynamických veličin.

Dovednosti: Student umí aplikovat obecné zásady analýzy a syntézy mechanismů tvořených otevřenými nebo uzavřenými řetězci.

 

Obecné způsobilosti: Studenti mají znalosti mechaniky pevných těles a mechatronických systémů. Umí navrhnout a modelovat mechanické systémy. Posílí si znalosti mechaniky a mechatroniky, rozšíří si technické znalosti.

Osnova předmětu:


  • Definice polohy tělesa a souřadnicové systémy.

  • Transformační matice.

  • Skládání pohybů.

  • Matice rychlostí a úhlové rychlosti. Matice zrychlení.

  • Eulerovy a Cardanovy úhly.

  • Kinematické řetězce, uzavřený, otevřený.

  • Syntéza mechanismů.

  • Lagrangeovy rovnice 2. druhu.

  • Lagrangeovy multiplikatory.

  • Smíšené algebro-diferenciální rovnice a jejich řešení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím