Řízení softwarových projektů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022

PředmětŘízení softwarových projektů (RSP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. ( voracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 3 4 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Úvod do řízení softwarových projektů
 • Modelování obchodních procesů
 • Formalizace uživatelských požadavků
 • Plánování SW projektu agilními metodikami
 • Organizace projektu - tvorba týmu a charakteristika typických rolí v modelu Scrum
 • Analýza rizik - možná rizika, pravděpodobnost výskytu, redukce
 • Kvalitativní aspekty a metriky SW projektů
 • Průběžné monitorování a řízení projektů
 • Předání výsledků zákazníkovi (review) a zhodnocení práce týmu (retrospektiva)

Doporučená literatura

 • ŠOCHOVÁ, Z., KUNCE, E., Agilní metody řízení projektů. ComputerPress 1. 2014, 176 s., ISBN 978 80 251-4194-62.
 • GUCKENHEIMER, S., PEREZ, J. J Efektivní softwarové projekty. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2007, 255 s. ISBN 978-80-86815-62-6.
 • SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Computer Press, 2011, ISBN:9788025128824.
 • WYSOCKI, R.K. Effective project management, Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-72916-8.

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí s inženýrskými postupy při řízení tvorby softwaru formou týmových softwarových projektů. V úvodní části kurzu budou seznámeni s agilními metodikami a souvisejícími projektově-manažerskými nástroji. Naučí se také spolupracovat prostřednictvím sdíleného úložiště a efektivně komunikovat. V další části kurzu budou zpracovávat zadaný problém, přičemž důraz bude kladem především na jeho řádné naplánování, průběžné řízení a vyhodnocování kvantity i kvality realizované práce. Naučí se tak kriticky hodnotit a zlepšovat individuální i týmové aktivity. Na závěr kurzu budou mít možnost srovnat své výsledky s výstupy ostatních týmů.


Dovednosti: Student umí odhadnout náročnost všech součástí i fází projektu, rutinně pracuje s jeho funkčními i kvalitativními metrikami. Zná základní způsoby a nástroje řízení agilních projektů, umí pracovat s týmovým datovým úložištěm a efektivně komunikovat. K zadanému problému je schopen zvolit a programově realizovat optimální architekturu. Dokáže připravit použitelná a uživatelsky přívětivá rozhraní. Orientuje se v problematice návrhu testů i vyhodnocování jejich výsledků.


Dovednosti: Student umí odhadnout náročnost všech součástí i fází projektu, rutinně pracuje s jeho funkčními i kvalitativními metrikami. Zná základní způsoby a nástroje modelování požadavků, k danému problému je schopen zvolit a programově realizovat optimální architekturu. Dokáže připravit použitelná a uživatelsky přívětivá rozhraní. Orientuje se v problematice návrhu testů i vyhodnocování jejich výsledků.


Obecné způsobilosti: Student dokáže sestavit, řídit a motivovat tým. Je schopen definovat jeho nezbytné základní i nadstavbové procesy, které dále průběžně zlepšuje a zkvalitňuje. Dokáže řídit jak rozsáhlé vývojové projekty, tak i dlouhodobé procesy údržby SW. Aktivně ovládá také problematiku IT managementu v organizacích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím