Architektura počítačů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětArchitektura počítačů (ARP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Michal Bílek ( bilekm@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do číslicových systémů, kombinační a sekvenční logické obvody, ALU.
 • Základy mikroprocesorové techniky. Struktura programu pro mikrokontrolery ATmega328P
 • Základy programování C++ (Wiring). Programování v prostředi UnoArduSim / IDE Arduino
 • PLC a průmyslové sběrnice.
 • Architektura počítače, struktura, podsystémy. Reprezentace dat v počítači.
 • Části počítače, procesor, základní deska, sběrnice, zřetězené vykonávání instrukcí.
 • Vstupní a výstupní podsystém počítače.
 • Konstrukce vstupních a výstupních zařízení, periferie, zobrazovací jednotky
 • Datová uložiště a systémy RAID, záložní zdroje.

Doporučená literatura

 • BÍLEK, M. Architektura počítačů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. Doplněné přednášky
 • ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika. 4. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 305 s. ISBN 978-80-7232-394-4.
 • DONZELLINI, Giuliano. Deeds Learning Materials. Digital Electronics Deeds [online]. Italy: University of Genoa, 2020, 23.1.2020 [cit. 2020-01-23]. Dostupné z: https://www.digitalelectronicsdeeds.com/learningmaterials/labtopics.html
 • MESSMER, H., DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware: architektura, funkce, programování. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005, 1224 s. ISBN 80-251-0416-8.
 • DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 712 s. ISBN 978-80-251-2310-2.
 • PINKER, J. Mikroprocesory a mikropočítače. 1. vyd. Praha: BEN technická literatura, 2008, 159 s. ISBN 978-80-7300-110-0.
 • ŠPONAR, R. Vlastnosti a užití průmyslových sběrnic. [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/clanky/04019/index.html. ISSN 1213-1539.
 • VODA, Zbyšek. Průvodce světem Arduina. Bučovice: Martin Stříž, 2015. ISBN 978-80-87106-90-7
 • VODA, Zbyšek. Průvodce světem Arduina. Vydání druhé. Bučovice: Martin Stříž, 2017. ISBN 978-80-87106-93-8.
 • Arduino: Home [online]. Global: Arduino, 2021 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.arduino.cc/

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty nejprve se základy číslicové a mikroprocesorové techniky a následně s architekturou počítače, jeho komponentami a periferiemi. Uvádí též základy architektury PLC, mikrokontrolérů a průmyslových sběrnic.
Znalosti: Student zná základy číslicové a mikroprocesorové techniky. Student zná architekturu počítače, jeho základní komponenty, periferie a principy jejich funkce. Zná základní vlastnosti mikrokontrolerů a rozdíly oproti PC a zná možnosti a vlastnosti průmyslových sběrnic. Zná základní kontrukce pro programování mikrokontrolerů.
Dovednosti: Navrhuje, pomocí jakého technické prostředku lze řešit zadaný úkol, a to na základě teoretických znalostí. Umí navrhovat a sestavovat osobní počítače a mikrokontrolery s ohledem k požadovanému účelu jejich použití. Umí diagnostikovat hardwarové komponenty a zařízení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím