Architektura počítačů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětArchitektura počítačů (ARP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Michal Bílek ( bilekm@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty nejprve se základy číslicové a mikroprocesorové techniky a následně s architekturou počítače, jeho komponentami a periferiemi. Uvádí též základy architektury PLC, mikrokontrolérů a průmyslových sběrnic.
Znalosti: Student zná základy číslicové a mikroprocesorové techniky. Student zná architekturu počítače, jeho základní komponenty, periferie a principy jejich funkce. Zná základní vlastnosti mikrokontrolerů a rozdíly oproti PC a zná možnosti a vlastnosti průmyslových sběrnic. Zná základní kontrukce pro programování mikrokontrolerů.
Dovednosti: Navrhuje, pomocí jakého technické prostředku lze řešit zadaný úkol, a to na základě teoretických znalostí. Umí navrhovat a sestavovat osobní počítače a mikrokontrolery s ohledem k požadovanému účelu jejich použití. Umí diagnostikovat hardwarové komponenty a zařízení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím