Porodní asistence 1

Studijní plán:

PředmětPorodní asistence 1 (PA1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Porodní asistentka jako profese. Organizace práce porodní asistentky v preventivní péči
 • Těhotenství, definice, diagnostika, trvání těhotenství, výpočet termínu porodu. Změny v mateřském organismu po stránce somatické, psychické, sociální a spirituální.
 • Změny mateřského organismu v I.trimestru, identifikace individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění
 • Změny mateřského organismu ve II.trimestru, identifikace i individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění
 • Změny mateřského organismu ve III.trimestru, identifikace individuálních problémů a potřeb těhotné ženy, stanovení ošetřovatelských intervencí a jejich plnění
 • Životospráva těhotné ženy, stravování, spánek, péče o vyprazdňování, oděv, zaměstnání, cestování. Předporodní kurzy
 • Vyšetřovací metody v práci porodní asistentky, etické problémy prenatální diagnostiky
 • Kojení, zásady, nácvik přikládání novorozence ke kojení, kojení za zvláštních okolností

Doporučená literatura

 • ČECH a kol. , Porodnictví, Grada, 2.vydání, 2006
 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
 • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003
 • VOLEJNÍKOVÁ, H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVPZ Brno, 2002

Anotace

Předmět Porodní asistence je koncipován jako teoreticko praktický předmět a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období - vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgézii. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení k samostatnosti v péči o ženu v průběhu těhotenství, porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení k samostatnosti v péči o ženu v průběhu těhotenství.Znalosti:


Student zná péči o ženu v průběhu fyziologického těhotenství. Umí si naplánovat péči o těhotnou ženu.Dovednosti:


Student dovede pečovat o těhotnou ženu, umí vést těhotenskou poradnu. Dovede rozeznat odchylky od fyziologického průběhu těhotenství.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím