Pedagogika a speciální pedagogika

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětPedagogika a speciální pedagogika (PESPP-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Hana Zápotočná
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Vývoj postojů k handicapovaným osobám, historické etapy, historie speciální pedagogiky
 • Systémový přístup, moderní trendy, evropské dimenze
 • Cílové skupiny a subsystém speciální pedagogiky
 • Edukační systém, postoj společnosti k jedincům se speciálními potřebami. Legislativa.
 • Problematika parciálních postižení - ADHD, specifické poruchy učení
 • Speciálně pedagogická diagnostika
 • Alternativní a augmentativní komunikační prostředky
 • Terapie ve speciální pedagogice
 • Uplatnění cílových skupin speciální pedagogiky na trhu práce

Doporučená literatura

 • MÜLLER, O.: Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014.
 • SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Praha: Grada, 2007
 • FISCHER, S., ŠKODA, J.: Základy speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007.
 • VALENTA, M. a kol.: Školská integrace žáků se zdravotním postižením. Ústí nad Labem: EdA, o. s., 2012.
 • HAVELKA, D., BARTOŠOVÁ, K.: Speciální sourozenci: život se sourozencem s postižením. Praha: Portál, 2019.

Anotace


Cílem předmětu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti socializace, edukace, terapie a ucelené rehabilitace osob se speciálními potřebami napříč všemi věkovými kategoriemi. Student má strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností. Orientuje v koncepci moderní speciální pedagogiky, tj. v oblasti edukace, socializace, terapie a ucelené rehabilitace se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny jedinců se speciálními potřebami v důsledku několika okruhů. Student by měl umět aplikovat základní teoretické poznatky do speciálně pedagogické praxe. Měl by se umět přizpůsobit, tedy měl by být flexibilní, získat komunikační a prezentační dovednosti, měl by se orientovat při řešení konfliktů. Významná je dovednost umění naslouchat, být aktivní, poučit se z chyb, analyzovat neúspěch a schopnost motivovat druhé. Student je způsobilý pracovat s cílovou skupinou – osobami se speciálními potřebami napříč všemi věkovými kategoriemi.


 Osnova předmětu:


 • Vývoj postojů k handicapovaným osobám, historické etapy, historie speciální pedagogiky

 • Systémový přístup, moderní trendy, evropské dimenze

 • Cílové skupiny a subsystém speciální pedagogiky

 • Edukační systém, postoj společnosti k jedincům se speciálními potřebami. Legislativa.

 • Problematika parciálních postižení - ADHD, specifické poruchy učení

 • Speciálně pedagogická diagnostika

 • Alternativní a augmentativní komunikační prostředky

 • Terapie ve speciální pedagogice

 • Uplatnění cílových skupin speciální pedagogiky na trhu práce


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím