Poradenský proces

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětPoradenský proces (PPCS-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 6 3 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 6 3 kr. ZA

Sylabus

 • Historie poradenství a současné poradenské koncepce.
 • Charakteristika poradenství a základní poradenské systémy.
 • Poradenské přístupy.
 • Vnější podmínky poradenského procesu.
 • Poradenský tým, první kontakt s klientem a čas v poradenství.
 • Komunikace v poradenském procese.
 • Sociální poradce a vedení efektivního poradenského rozhovoru.
 • Anamnestický rozhovor a diagnostika v poradenství.
 • Metody práce s klientem.
 • Rizikoví klienti.
 • Psychohygiena poradcu.
 • Etické zásady práce poradců.

Doporučená literatura

 • KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha. Portál, 2016
 • SEDEN, J.: Counselling Skills In Social Work Practice. United Kingdom: Open University Press, 2005.
 • GABURA, J.: Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava : Iris, 2013.
 • CULLEY, S. BOND, T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2008.

Anotace


Cílem předmětu je osvojit si základy poradenské práce s klientem, seznámit se s požadavky na vedení rozhovoru, se zabezpečením vhodných podmínek pro poradenství, seznámit se s kompetencemi poradců, základními poradenskými metodami a postupy, naučit se identifikovat rizikové skupiny klientů a osvojit si bazální postupy práce s nimi.Osnova předmětu:


 • Historie poradenství a současné poradenské koncepce.

 • Charakteristika poradenství a základní poradenské systémy.

 • Poradenské přístupy.

 • Vnější podmínky poradenského procesu.

 • Poradenský tým, první kontakt s klientem a čas v poradenství.

 • Komunikace v poradenském procese.

 • Sociální poradce a vedení efektivního poradenského rozhovoru.

 • Anamnestický rozhovor a diagnostika v poradenství.

 • Metody práce s klientem.

 • Rizikoví klienti.

 • Psychohygiena poradcu.

 • Etické zásady práce poradců.
   


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím