Sociální práce s dětmi a rodinou

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětSociální práce s dětmi a rodinou (SPDR-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Petr Fabián, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do sociální práce s rodinou, prorodinná sociální politika.
 • Rodina jako malá sociální skupina, typy rodiny a poruchy rodin.
 • Komunikace v rodině a konflikty v rodině.
 • Diagnostika rodiny, mapování rodinných situací, rodinné vztahy.
 • Historické etapy poznávání dítěte a dětství, současný stav péče o rodinu a děti.
 • Dítě a jeho potřeby.
 • Multidisciplinární spolupráce při práci s dětmi a rodinou.
 • Sociálně právní ochrana dětí a ústavní výchova.
 • Zásady sociální práce s rodinou, etapy sociální práce s rodinou, základní metody sociální práce s rodinou.
 • Specifické techniky sociální práce s dětmi a rodinou.
 • Sociální práce v pěstounské rodině, adoptivní rodině, v rodině s dítětem s postižením.
 • Sociální práce s rodinou a CAN syndrom, sociální práce s oběťmi domácího násilí, sociální práce s rodinou v rámci rozpadu partnerského či manželského vztahu.
 • Sociální služby zaměřené na rodinu a dítě.

Doporučená literatura

 • SOBOTKOVÁ, I.: Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2007.
 • MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H.: Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2010.
 • MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Portál, 2010.
 • NOVOTNÁ, J.: Sociální práce s dětmi a rodinami. opora. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020.
 • CONSTABLE, R. T., LEE. D. B.: Social Work with Families: Content and Process. Oxford: Oxford University Press, 2015.
 • ŠRAJER, J., MUSIL, L.: Etické kontexty sociální práce s rodinou. České Budějovice: Albert, 2008.

Anotace


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti sociální práce s dětmi a rodinami, rodinné sociální politiky, a to s mezinárodním přesahem. Student chápe a umí vysvětlit fungování, komunikaci, vývoj a další významné aspekty rodiny. Na dítě dokáže nahlížet v širších konsekvencích. Student disponuje vědomostmi o poruchách rodiny, její diagnostice a sociální práci s rodinou. Má přehled o sociálně právní ochraně dětí, náhradní rodinné péči, ústavní péči, problematice CAN syndromu a sociálních službách jež jsou zaměřeny na děti a rodiny. Student si uvědomuje multidisciplinární přesah práce s touto cílovou skupinou a umí aplikovat získané poznatky v praxi.Osnova předmětu:


 • Úvod do sociální práce s rodinou, prorodinná sociální politika.

 • Rodina jako malá sociální skupina, typy rodiny a poruchy rodin.

 • Komunikace v rodině a konflikty v rodině.

 • Diagnostika rodiny, mapování rodinných situací, rodinné vztahy.

 • Historické etapy poznávání dítěte a dětství, současný stav péče o rodinu a děti.

 • Dítě a jeho potřeby.

 • Multidisciplinární spolupráce při práci s dětmi a rodinou.

 • Sociálně právní ochrana dětí a ústavní výchova.

 • Zásady sociální práce s rodinou, etapy sociální práce s rodinou, základní metody sociální práce s rodinou.

 • Specifické techniky sociální práce s dětmi a rodinou.

 • Sociální práce v pěstounské rodině, adoptivní rodině, v rodině s dítětem s postižením.

 • Sociální práce s rodinou a CAN syndrom, sociální práce s oběťmi domácího násilí, sociální práce s rodinou v rámci rozpadu partnerského či manželského vztahu.

 • Sociální služby zaměřené na rodinu a dítě.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím