Sociální gerontologie a geriatrie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětSociální gerontologie a geriatrie (SGG-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Jana Gabrielová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Fyziologické, psychické a sociální změny a projevy ve stáří.
 • Stárnutí a stáří z pohledu novějších teoretických směrů.
 • Příprava na stárnutí a starobu z perspektivy zdravotně-sociálních pracovníků.
 • Systém zdravotní péče s akcentem na seniory.
 • Specifika nemocí seniorského věku.
 • Sociální zabezpečení ve stáří.
 • Význam rodiny a vícegeneračních vztahů v životě staršího člověka.
 • Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb.
 • Specifika práce s osobami vyššího věku.
 • Volný čas seniorů a vzdělávání osob ve vyšším věku.
 • Otázky víry, umírání a smrti u lidí v seniorském věku.

Doporučená literatura

 • Čevela, R., Kalvach, Z., Čeledová, L. Sociální gerontologie: Úvod do problematiky. Praha: Grada, 2012.
 • Hrozenská, M., Dvořáčková, D. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013.
 • Topinková, E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, 2010.
 • Nelson, D. T. Ageism stereotyping and prejudice against older persons. Cambridge: MA MIT Press, 2002.
 • Gabrielová, J. Sociální gerontologie a geriatrie. VŠPJ: Katedra sociální práce. Studijní opora. 2017.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je zpřístupnit studentům poznatky o stárnutí a stáří z biologicko-medicínského a psychologicko- sociálního aspektu. Prakticky procvičit a upevnit odborné vědomosti a sociální zručnosti potřebné k výkonu profese sociálně zdravotního pracovníka pracujícího na úseku péče o osoby vyššího věku.Znalosti:


Teoretické informace týkající se života člověka ve věku 60 a více roků s akcentem na prostředí pro život, v kterém žije.


 Dovednosti:


Specifika práce se seniorem a jeho rodinou, komunikace se seniorem s narušenými smyslovými schopnostmi. Práce s rodinou osob trpících demencí a  jinými psychiatrickými onemocněními.


 Obecné způsobilosti:


Teoreticko-praktické zkušenosti se specifickou věkovou skupinou.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím