Krizová intervence

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětKrizová intervence (KI)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 5 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do problematiky krizové intervence.
 • Krize a její řešení.
 • Krizová intervence, práce s emocemi.
 • Krizová intervence s párem, rodinou a přirozenou skupinou.
 • Krize z očekávaných životních změn.
 • Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru.
 • Krize v kontextu psychopatologie.
 • Psychosociální podpůrný systém v oblasti krizové pomoci.
 • Pracovník krizové intervence.
 • Pracoviště krizové pomoci, služeb a intervence.

Doporučená literatura

 • VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007.
 • BAŠTECKÁ, B. Terénní krizová práce. Praha: Grada. 2005.
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi Praha: Grada, 2004.
 • SKYNR, R, CLEESE, J. Rodina a jako v nej ostať nažive. Praha: Portál 2000.
 • KNOPPOVÁ, D. a kol. Telefonická krízová intervencia, Praha: Remedium, 1997.
 • KASTOVÁ, V. Kríza a tvorivý prístup k nej. Praha: Portál. 2000.
 • internetové zdroje a časopisecká literatúra

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické základy průběhu krizového stavu a krizové intervence.Znalosti:


Teorie vzniku krizového stavu a osobní a telefonická krizová intervence.Dovednosti:


Poskytnutí profesionální  pomoci v případě krizového stavu klienta.Obecné způsobilosti:


Student bude připravený rozlišit intenzitu krize, použít k intervenci vhodnou metodu práce, zvládnout krizový stav klienta.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím