Části a mechanismy strojů

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětČásti a mechanismy strojů (CMS-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška7 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní rozdělení strojních součástí – spojovací, převodové, pružicí, uložení, mechanismy, vedení. Příklady.
 • Účinnost strojních zařízení, tření v mechanismech, typy tření,viv na účinnost.
 • Šrouby a šroubové spoje – rozdělení, vlastnosti, návrh, příklady použití. Návrh šroubového spoje.
 • Mechanismy s pohybovým závitem - typy pohybových závitů, návrh, výpočet charakteristik.
 • Čepové, kolíkové spoje. Spojování hřídelů s nábojem. Klíny, pera. Návrh dílů v kontextu sestavy.
 • Nýtované, pájené, svařované spoje. Rozdělení, vlastnosti, návrh.
 • Převodové mechanismy – rozdělení, návrh, určení parametrů. Převod ozubenými koly.
 • Ozubená kola - geometrie ozubení, typy ozubení, charakteristiky ozubení.
 • Ozubená soukolí, mechanismy s ozubenými koly. Návrh, výpočet charakteristik.
 • Kinematické mechanismy – rozdělení, vlastnosti, návrh. Příklady.
 • Pružné spoje. Pružicí elementy v sestavě. Rozdělení a návrh pružin.
 • Vedení kapalin a plynů - potrubí. Prvky vedení.
 • Návrh mechanismů v CAD. Kinematická analýza, obalová plocha, detekce kolizí.
 • Funkční navrhování strojních součástí v CAD. Knihovna předloh normalizovaných dílů.

Doporučená literatura

 • Leinveber J., Vávra P.: - Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 6. dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2017, xiv, 927 s
 • Švec V.: - Části a mechanismy strojů: spoje a části spojovací. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 170 s
 • Svoboda P., Brandejs J., Dvořáček J.: - Základy konstruování. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016
 • Shigley JE., Mischke ChR., Budynas RG.: - Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s
 • Svoboda P., Brandejs J.: - Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 5. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 234 s.

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí pro navrhování částí strojů z normalizovaných a nenormalizovaných strojních součástí. Jsou představeny postupy pro výběr a návrh spojovacích součástí, metod vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných spojení a jejich funkčních charakteristik. Je představena problematika návrhu mechanismů a součástí pro jejich konstruování. Je uveden význam pružných elementů v sestavě strojního zařízení a problematika výběru a návrhu pružin.  Výpočty a simulace navrhovaných řešení jsou realizovány prostřednictvím CAE aplikací.


Znalosti: Student má přehled o strojních součástech, zná jejich rozdělení a příklady jejich aplikace ve strojních zařízeních. Orientuje se v problematice normalizovaných dílů a jejich využití pro návrh konstrukčního řešení.


Dovednosti: Student umí navrhnout strojní součást a její aplikaci do montážní sestavy. Umí využívat nástroje počítačové podpory pro výběr, návrh, optimalizaci a funkční ověření části i celku strojního zařízení ve fázi návrhu.


 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím