Management jakosti výrobků a služeb

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětManagement jakosti výrobků a služeb (MJVS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Tyráček, Ph.D., MBA ( tyracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

 • Nenadál J.: - Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit. Praha: Management Press, 2016.
 • Goetsch D., Davis S.: - Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. Harlow: Pearson, 2015.
 • Jarošová E.: - Statistické metody řízení kvality pro kombinovanou formu studia. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2011
 • Bednářová D.: - Řízení kvality. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2013
 • Fitzimmons J., Fitzimmons M.: - Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. New York: McGraw-Hill, 2010.

Anotace

Po absolvování předmětu by měli studenti získat znalosti a osvojit si dovednosti týkající se řízení kvality výrobních podniků a podniků služeb, resp. Služeb, které poskytují výrobní podniky, nutné ke zvládání pozic na úrovni liniových manažerů a specialistů odborných útvarů. Studenti se seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v národním i mezinárodním rozměru, s ekonomickým pojetím řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z provozních procesů podniků.


 


Znalosti: Student umí vysvětlit podstatu, kontext a průběh fungování různých procesů, týkajících se řízení kvality hmotných výrobků a služeb. Student rozumí základním metodám a nástrojům, které jsou používány v rámci řízení kvality produkčních procesů a řízení kvality dodávání služby.


 


Dovednosti: Student dokáže aplikovat metody, nástroje a techniky managementu kvality v různých podnikových procesech a při zajišťování a zjišťování spokojenosti zákazníků a dalších zájmových skupin.


 


Obecné způsobilosti: Student je po absolvování předmětu schopný integrovat způsoby a postupy řízení kvality výrobků a služeb v rámci komplexního řízení organizace a v souladu se strategickou orientací a cíli organizace.  


 


Osnova předmětu: • Úvod do managementu kvality – cíle, význam, základní pojmy a historický vývoj

 • Kvalita výrobků a specifika kvality služeb

 • Normalizace, standardizace, metrologie, státní zkušebnictví a řízení kvality

 • Národní rámec managementu kvality a dozorové organizace

 • Legislativní rámec řízení kvality

 • Procesní řízení a řízení kvality

 • Ekonomika kvality - náklady na kvalitu a modely nákladů na kvalitu

 • Total quality management

 • Systémy řízení kvality a ISO 9000:2016

 • Obecné metody, nástroje a techniky využívané v řízení kvality

 • Metody a nástroje řízení kvality při řízení vstupů a navrhování výrobků a služeb

 • Metody a nástroje řízení kvality v rámci produkčních procesů a neustálé zlepšování

 • Metody a nástroje řízení kvality v procesech dodávání výrobků a služeb

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím