Matematika 0

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětMatematika 0 (MAT0)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantIng. Stanislava Dvořáková, Ph.D. ( stanislava.dvorakova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení14 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Racionální čísla a početní operace
 • Přímá a nepřímá úměrnost
 • Číselné a algebraické výrazy, početní operace s mnohočleny
 • Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice
 • Soustavy rovnic
 • Základní funkční závislosti, elementární funkce a jejich grafy
 • Goniometrie a trigonometrie, goniometrické funkce a jejich užití
 • Analytická geometrie v rovině a geometrie kvadratických útvarů
 • Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
 • Komplexní čísla

Doporučená literatura

 • jakákoli učebnice pro ZŠ a SŠ
 • materiály dostupné v e-learningovém kurz předmětu

Anotace

Cílem předmětu je zopakování vybraných témat především středoškolské matematiky s ohledem na zaměření studovaného technického oboru.


Vstupní předpoklady: Student ovládá základní početní operace a zvládá učivo matematiky dané učebními osnovami pro základní školy.


Výstupní znalosti: Student se orientuje  v tématech středoškolské matematiky a zná základní postupy pro řešení příkladů vybraných probíraných témat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím