Části a mechanismy strojů I

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023

PředmětČásti a mechanismy strojů I (CMS1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška7 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Čepové, kolíkové spoje. Spojování hřídelů s nábojem. Klíny, pera. Návrh dílů v kontextu sestavy.
 • Nýtované, pájené, svařované spoje. Rozdělení, vlastnosti, návrh.
 • Převodové mechanismy – rozdělení, návrh, určení parametrů.
 • Ozubená kola - geometrie ozubení, typy ozubení, charakteristiky ozubení.
 • Ozubená soukolí, mechanismy s ozubenými koly. Návrh, výpočet charakteristik.
 • Kinematické mechanismy – rozdělení, vlastnosti, návrh. Příklady.
 • Pružné spoje. Pružicí elementy v sestavě. Rozdělení a návrh pružin.
 • Vedení kapalin a plynů - potrubí. Prvky vedení.
 • Návrh mechanismů v CAD. Kinematická analýza, obalová plocha, detekce kolizí.
 • Funkční navrhování strojních součástí v CAD. Knihovna předloh normalizovaných dílů.

Doporučená literatura

 • Švec V.: Části a mechanismy strojů: spoje a části spojovací. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 170 s
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 6. dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2017, xiv, 927 s
 • SAWHNEY, G. S.: Fundamentals of Mechanical Engineering: Thermodynamics, Mechanics, Theory of Machines, Strength of Materials and Fluid Dynamics. 3. PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. ISBN 978-81-203-5133-2.up, [2015]. ISBN 9780824753788.
 • Shigley JE., Mischke ChR., Budynas RG.: Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s
 • SPECK, James A.: Mechanical fastening, joining, and assembly. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Gro

Anotace

ílem předmětu je získání znalostí pro navrhování částí strojů z normalizovaných a nenormalizovaných strojních součástí. Jsou představeny postupy pro výběr a návrh spojovacích součástí, metod vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných spojení a jejich funkčních charakteristik. Je představena problematika návrhu mechanismů a součástí pro jejich konstruování. Je uveden význam pružných elementů v sestavě strojního zařízení a problematika výběru a návrhu pružin.  Výpočty a simulace navrhovaných řešení jsou realizovány prostřednictvím CAE aplikací.


 Znalosti: Student má přehled o strojních součástech, zná jejich rozdělení a příklady jejich aplikace ve strojních zařízeních. Orientuje se v problematice normalizovaných dílů a jejich využití pro návrh konstrukčního řešení.


 Dovednosti: Student umí navrhnout strojní součást a její aplikaci do montážní sestavy. Umí využívat nástroje počítačové podpory pro výběr, návrh, optimalizaci a funkční ověření části i celku strojního zařízení ve fázi návrhu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím