Mechanika III

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023

PředmětMechanika III (MIII)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Mechanika tuhých a poddajných těles – základní pojmy
 • 2. Lagrangeovský a Eulerovský popis. Kinematika přetvoření a míry přetvoření
 • 3. Míry napětí – skutečné a nominální napětí
 • 4. Rovnice rovnováhy, bilance hybnosti
 • 5. Lineární úlohy. Malé vs. velké deformace.
 • 6. Geometricky a materiálově nelineární úlohy – klasifikace, základní konstitutivní vztahy
 • 7. Dynamika poddajných těles
 • 8. Ráz těles
 • 9. Úvod do metody konečných prvků v dynamice
 • 10. Numerické metody řešení pohybových rovnic

Doporučená literatura

 • Okrouhlík, M.: Mechanika tuhých těles s Matlabem, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, ISBN 978-80-88064-51-0.
 • Okrouhlík, M., Pták, S.: Počítačová mechanika I. Základy nelineární mechaniky kontinua. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006, ISBN 80-01-03400-3
 • Okrouhlík, M.: Inženýrské výpočty v Matlabu. Skripta, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-518-6, 2012.
 • Okrouhlík, M., Höschl, C., Plešek, J., Pták, S., Nadrchal, J.: Mechanika poddajných těles, numerická matematika a superpočítače, Ústav termomechaniky AVČR, Praha 1997, ISBN 80-85918-33-1.
 • Stejskal, V., Okrouhlík M. Kmitání s matlabem. Praha: Vydavatelství ČVUT. ISBN 80-01-02435-0. 2002.
 • Okrouhlík M. Mechanika poddajných těles, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. elektronická verze.

Anotace

Cílem předmětu je úvod do mechaniky kontinua. Ta jednotně vysvětluje mechaniku tuhých i poddajných těles a umožňuje nahlédnout i do podstaty metod nelineárních. Výklad je doplněn o seznámení se s nástroji, které potřebujeme pro řešení úloh kmitání spojitých prostředí (nosníky, desky) a řešení nestacionární dynamiky prostředí (rázové úlohy).

 

Znalostí je řešení soustav algebraických rovnic, zobecněného problému vlastních čísel a numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Tyto nástroje jsou implementovány v současných komerčních konečnoprvkových balících.

 

Dovedností je, že se znalostí mechaniky kontinua se dají probírat úlohy kmitání spojitých prostředí (nosníky, desky), řešení nestacionární dynamiky prostředí (rázové úlohy) a jejich efektivní řešení pomocí nabízených nástrojů, tak aby řešili úlohy technické praxe efektivně. Základy analytické mechaniky poslouží pro odvozeni základů MKP.

 

Obecné způsobilosti: Studenti se naučí znalosti mechaniky pevných těles a matematiky. Naučí se navrhnout a modelovat mechanické systémy a posílí se znalosti mechaniky a mechatroniky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím