Mechatronické systémy a robotika

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětMechatronické systémy a robotika (MSAR)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Květoslav Belda, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přehled pojmů mechatroniky a robotiky
 • Stavba a struktura mechatronických systémů
 • Struktura a topologie průmyslových robotů
 • Kinematika mechatronických systémů
 • Dynamika mechatronických systémů
 • Návrh, ovládání a provoz mechatronických systémů
 • Plánování pohybu v robotice
 • Řízení pohybu v robotice
 • Smysly a periférie robotů
 • Bezpečnost v mechatronických systémech a robotice
 • Distribuované mechatronické systémy
 • Příklady aplikací mechatronických systémů a robotů

Doporučená literatura

 • Maixner, L. a kolektiv: Mechatronika, Computer Press, Brno, 2006
 • Skařupa, J.: Průmyslové roboty a manipulátory, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava, 2007
 • Kolíbal, Z.: Roboty a robotizované výrobní technologie. VUT v Brně, 2016

Anotace

Cíle: Předmět rozvíjí základní znalosti studentů z bakalářského studia v oblasti mechatroniky se zaměřením na stavbu a provoz mechatronických systémů a dále prohlubuje pojmy z robotiky. Jsou shrnuty stavební prvky, struktury a kinematické konfigurace průmyslových robotů a specifické příklady mechatronických systémů. Výklad zahrnuje přehled kinematických a dynamických modelů a jejich využití v návrhu, v plánování a řízení pohybu mechatronických systémů. Znalosti a pojmy jsou představeny s použitím praktických příkladů a práce s kyberneticko-fyzickou továrnou v laboratoři VŠPJ.


Znalosti: Student umí popsat a vysvětlit podstatu funkce mechatronických systémů a umí shromáždit a analyzovat požadavky zákazníka, které jsou podkladem pro vypracování funkční, technologické a ekonomické specifikace mechatronického systému. Student se dále umí orientovat v technických výkresech, diagramech, zprávách a dále v přístupech a metodách návrhu mechatronických systémů.


Dovednosti: Student umí aplikovat principy mechatroniky a robotiky. Student je schopen navrhnout projekt s využitím CAD/CAM softwarového vybavení, umí vytvořit funkční a technologické specifikace mechatronického systému. Důraz se klade na informační a řídicí technologie mechatronického systému.


Obecné způsobilosti:  Student umí rozpoznat prvky, části a podstatné znaky mechatronického systému se zaměřením na informační a řídicí technologie, umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej. Všechny své poznatky umí propojit a využít v Průmyslu 4.0, umí navrhnout a modelovat mechanické systémy.Osnova předmětu: • Přehled pojmů mechatroniky a robotiky

 • Stavba a struktura mechatronických systémů

 • Struktura a topologie průmyslových robotů

 • Kinematika mechatronických systémů

 • Dynamika mechatronických systémů

 • Návrh, ovládání a provoz mechatronických systémů

 • Plánování pohybu v robotice

 • Řízení pohybu v robotice

 • Smysly a periférie robotů

 • Bezpečnost v mechatronických systémech a robotice

 • Distribuované mechatronické systémy

 • Příklady aplikací mechatronických systémů a robotů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím