Technické výpočty a simulace

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětTechnické výpočty a simulace (TVAS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Zopakování práce a základního programování v MATLABu, práce se soubory a grafikou, maticové operace
 • Maticové řešení soustav algebraických rovnic.
 • Řešení obyčejných diferenciálních rovnic a jejich soustav.
 • Řešení soustavy algebro diferenciálních rovnic.
 • Definice a řešení základních optimalizačních úloh.

Doporučená literatura

 • MATLAB User’s Guide. The MathWorks .
 • Zaplatílek K., Doňar B.: Matlab – pro začátečníky, BEN, Praha, 2009
 • Hahn BH., Valentine DT.: Essential Matlab, 5th Ed
 • Attaway S.: Matlab – A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed
 • Rektorys K.: Přehled užité matematiky I a II, SNTL, 1968.

Anotace

Cílem předmětu Technické výpočty a simulace je seznámit studenta s možností výpočetního řešení úloh aplikované mechaniky a základy optimalizace.

Znalosti: Student se orientuje v problematice řešení soustav rovnic, na které vede většina úloh statiky, kinematiky a dynamiky soustav těles. 

Dovednosti: Student umí aplikovat obecné zásady práce se soubory, maticových operací, řešení rovnic a jejich soustav, jak algebraických, tak diferenciálních. Student dovede samostatné definovat a použít optimalizační úlohu. 

Osnova předmětu:


 • Zopakování práce a základního programování v MATLABu, práce se soubory a grafikou, maticové operace, 

 • Maticové řešení soustav algebraických rovnic.

 • Řešení obyčejných diferenciálních rovnic a jejich soustav.

 • Řešení soustavy algebro diferenciálních rovnic.

 • Definice a řešení základních optimalizačních úloh.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím