Diplomový seminář 2

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětDiplomový seminář 2 (DS2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 3 5 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Kapounová, J., Kapoun, P. Bakalářská práce. Od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017.
  • Hendl, J., Remr, J. Metody výzkumu a evuluace. Praha: Portál, 2017.
  • Šťovíčková Jantulová, M. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK, 2020.
  • Borůvková, J., Dvořáková, S. a Vojáčková, H. Jak psát práce na VŠPJ. Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2021, 24 s. ISBN 978-80-88064-54-1.
  • Chrastina, J. Případová studie – metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu. Olomouc: UPOL, 2019.
  • Široký, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019.

Anotace

Cílem je naučit studenty aplikovat kompetence získané v rámci absolvovaných odborných disciplín při výběru metod a technik pro sběr dat a výběru výzkumného vzorku.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím