Diplomová práce

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětDiplomová práce (DP-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů10
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 4 10 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Kapounová, J., Kapoun, P. Bakalářská práce. Od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017.
  • Hendl, J., Remr, J. Metody výzkumu a evuluace. Praha: Portál, 2017.
  • Šťovíčková Jantulová, M. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK, 2020.
  • Široký, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019.
  • Juláková, E. Jak prezentovat odborné výsledky. Praha: VŠCHT, 2015.
  • Černá, M. studijní materiály v e-learningovém kurzu k tomuto předmětu

Anotace

Cílem předmětu Diplomová práce je vytvořit pro studenta podmínky pro dokončení závěrečné práce. Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím DP řeší úkoly a problémy související se svou DP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky pro realizaci předmětu.

 

Obecné způsobilosti: Student si při tvorbě diplomové práce osvojí strojírenskou technologii, konstrukci a vývoj strojírenského zařízení. Propojí to na průmyslovou automatizaci s ohledem na Průmysl 4.0. Naučí se plánování a organizaci práce. Při řešení vzniklých problémů využije efektivní komunikace, kreativitu a především samostatnost.

 

Obsah předmětu:


  • Zpracovávání podkladů souvisejících s diplomovou prací.

  • Realizace dílčích úkolů pro řešení diplomové práce.

  • Konzultace s vedoucím diplomové práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím