Počítačová grafika a virtuální realita

Studijní plán: Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětPočítačová grafika a virtuální realita (PGVR-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Bc. Petr Jelínek
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do programu Sketchup
 • Modifikační nástroje programu Sketchup
 • Materiálová knihovna, render, hotové modely
 • Tvorba jednoduchého domu
 • Projekt vlastní pokoj
 • 3DS Studio Max – Úvod, prostředí, objekty
 • 3DS Studio Max – Editable poly
 • 3DS Studio Max – Redner a materiálová knihovna
 • 3DS Studio Max – Animace automatická/manuální
 • 3DS Studio Max – Světla a kamery
 • 3DS Studio Max – Fyzika
 • 3DS Studio Max – Částicové systémy
 • 3DS Studio Max – Track View Editor – pokročilá animace
 • Projekt – animace dle předem schváleného tématu

Doporučená literatura

 • MURDOCK, Kelly L. Autodesk 3ds Max 2024 Basics Guide. SDC Publications, July 28, 2023. ISBN 978-1-63057-614-1.
 • 3ds Max - Online kurz. Online. Dostupné z: https://www.itnetwork.cz/grafika/3ds-max. [cit. 2024-05-10].
 • Výuková videopásma 3dsmax. Online. Dostupné z: https://www.cadforum.cz/cz/tutorial.asp?cat=3dsmax. [cit. 2024-05-10].
 • HUDEC, B., FELKEL, P.: Základy počítačové grafiky, ČVUT, Praha, 2007.
 • Jiří ŽÁRA, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR, Petr FELKEL.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0454-0.
 • Jan HODICKÝ.: Programování úloh počítačové grafiky, Univerzita obrany, 2008, ISBN 9788072314973
 • https://x3dgraphics.com/slidesets/index.php
 • https://www.itnetwork.cz/grafika/
 • https://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
 • https://sketchup.cz/

Anotace

Cílem předmětu je podat základní teoretické a praktické poznatky týkající se zobrazování grafických informací ve 2D a 3D a také vysvětlit základní principy tvorby aplikací virtuální reality.


Znalosti: Student zná teorii zobrazovacího řetězce, modelování elementárních a komplexních grafických prvků. Zná způsoby řešení viditelnosti ve scéně. Student zná postup pro tvorbu 3D scény včetně její vizualizace.


Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky pro modelování elementárních i komplexních grafických prvků ve scéně. Student umí provést návrh a realizaci 3D modelu a umí realizovat aplikace ve virtuálním prostředí s využitím stávajících standardů. Student je schopen realizovat základní animace v prezentační vrstvě simulačního SW.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím