Soubory ke stažení

Popis Typ
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ (od 29. 3. 2019) Interní směrnice Stáhnout
Jednací řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Jednací řád Akademické rady VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ Metodické pokyny Stáhnout
Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na VŠPJ Interní směrnice Stáhnout
Organizační struktura VŠPJ (účinnost od 1. 7. 2019) Rozhodnutí rektora Stáhnout
Politika kvality Vysoké školy polytechnické Jihlava (10. 4. 2018) Interní směrnice Stáhnout
Potvrzení o absolvování odborné praxe Formuláře Stáhnout
Pravidla hospodaření Fondu rozvoje lidských zdrojů (účinnost od 2. 12. 2016) Interní směrnice Stáhnout
Pravidla řízení VŠPJ a pracovní náplně organizačních útvarů a specifických pracovních pozic (účinnost od 3. 7. 2019) Směrnice kvestora Stáhnout
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Průvodce odbornou praxí pro studenty ZSP KOMBI Oběžníky a jiné Stáhnout
Průvodce odbornou praxí pro studenty ZSP PREZENČNÍ Oběžníky a jiné Stáhnout
Realizace vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ v roce 2018 (účinnost od 10. 4. 2018) Směrnice rektora Stáhnout
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Řízení dokumentace VŠPJ (účinnost od 1. 9. 2020) Směrnice rektora Stáhnout
Řízení dokumentace VŠPJ (účinnost od 3. 4. 2018) Směrnice rektora Stáhnout
Směrnice ke státním závěrečným zkouškám (účinnost od 28. 1. 2020) Směrnice prorektorů Stáhnout
Směrnice k oceňování významných tvůrčích výsledků vytvořených akademickými pracovníky VŠPJ (účinnost od 1. 11. 2019) Směrnice prorektorů Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ (účinnost od 24. 11. 2017) Směrnice prorektorů Stáhnout
Směrnice k přípravě a správě akreditací studijních programů na VŠPJ (účinnost od 1. 1. 2019) Směrnice prorektorů Stáhnout
Směrnice k tvorbě, uskutečňování a hodnocení studijních programů na VŠPJ (účinnost od 7. 5. 2019) Směrnice prorektorů Stáhnout
Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ (účinnost od 24. 11. 2017) Směrnice prorektorů Stáhnout
Směrnice o ochraně osobních údajů (účinnost od 1. 7. 2019) Směrnice rektora Stáhnout
Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ (účinnost od 28. 1. 2020) Směrnice prorektorů Stáhnout
Smlouva o zajištění odborné praxe ZSP Oběžníky a jiné Stáhnout
Soubor etických zásad VŠPJ Oběžníky a jiné Stáhnout
Statut VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Stipendijní řád VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Strategický rámec rozvoje lidských zdrojů Vysoké školy polytechnické Jihlava Interní směrnice Stáhnout
Strategie rozvoje, kariérní řád a hodnocení akademických pracovníků VŠPJ (účinnost od 29. 5. 2019) Směrnice prorektorů Stáhnout
Studijní a zkušební řád VŠPJ (platný od 4. 12. 2018) Interní směrnice Stáhnout
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Vysoké škole polytechnické Jihlava Interní směrnice Stáhnout
Vnitřní mzdový předpis (od 27. 6. 2019) Interní směrnice Stáhnout
Volební řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (znění k 25. 3. 2020) Oběžníky a jiné Stáhnout
Pracuji, vyčkejte prosím