Rehabilitační ošetřovatelství

Studijní plán:

PředmětRehabilitační ošetřovatelství (REO-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
 • Léčebná rehabilitace.
 • Definice pojmů v rehabilitaci.
 • Kineziologie.
 • Základní hybné poruchy, výsledky rehabilitačního vyšetření.
 • Klinicko – kineziologické korelace.
 • Intepretace poruch motoriky v rámci jiné medicínské patologie.
 • Cvičení:
 • Funkční (motorické) aspekty při vyšetřování a hodnocení celkového psychosomatického potenciálu nemocného.
 • Funkční oslabení, (neurologické) paresy kosterních svalů, trofické poruchy, možnosti rehabilitace a funkční pohybové terapie.
 • Formy pohybové léčby – reflexní stimulace (inhibice) a funkční pohybová reedukace.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. 2. Vyd. Praha: Triton, 2006. 173 s. ISBN 80-7254-730-5.
 • TROJAN,S., DRUGA, R., PFEIFER, J. a VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3. Vyd. Praha: Grada, 2005. 240 s. ISBN 80-247-1296-2.
 • HAŠPLOVÁ, J. Masáže dětí a kojenců. 5. vyd. Praha: Portál, 2017. 120 s. ISBN 978-80-262-0858-7.
 • GANGALE, D.C. Rehabilitace orofaciální oblasti. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 232 s. ISBN 80-247-0534-6.
 • HALADOVÁ a kol. Léčebná tělesná výchova. 2. Vyd. Brno: NCONZO, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7013-460-3.
 • HROMÁDKOVÁ, J. et al. Fyzioterapie. 2.Vyd. Jinočany: Nakladatelství H & H Vyšehradská s. r. o., 2002. 428 s. ISBN 80-86022-45-5.
 • VOJTA, V. Vojtův princip. 3. Vyd. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN 978-80-247-2710-3.
 • Doporučená:
 • ZUKUNFT-HUBER, B. Cvičení s miminkem. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 178 s. ISBN 978-80-247-1713-5.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z oblasti ošetřovatelských postupů a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovedností z fyzioterapie, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění. Těžiště leží v prevenci imobilizačního syndromu. Cílem je, aby sestra byla schopna identifikovat nutnost spolupráce s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé intervence stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.


Znalosti:


Student zná cvičení v rehabilitačním ošetřovatelství.Dovednosti: 


Student zvládne během studia léčebnou tělesnou výchovu v rozsahu práce všeobecné sestry. Bude schopen předcházet funkčním a trofickým změnám, cíleně na ně reagovat a vést klienty k aktivní rehabilitaci a dalším metodám ke zlepšení tělesné kondice.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím