Matematika 1/C1

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětMatematika 1/C1 (MAT1C-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů5
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma PV 1 5 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 PV 6 6 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 PV 1 6 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 PV 1 6 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 1 5 kr. ZA

Sylabus

 • Matice, počítání s maticemi,hodnost matice, pojem vektoru, inverzní matice,maticové rovnice
 • Determinant, vlastnosti determinantu, výpočet determinanrtů řádu 2,3 a 4, algebraický doplněk, výpočet inverzní matice pomocí determinantů
 • Soustava lineárních rovnic, Gaussova metoda, Jordanova metoda, Cramerovo pravidlo, výpočet pomocí inverzní matice
 • Funkce, základní elementární funkce a jejich grafy, vlastnosti funkcí, pojem limity, definiční obor složené funkce, inverzní funkce
 • Posloupnost a její vlastnosti, limita posloupnosti, výpočet nejjednodušších limit posloupností a funkcí
 • Derivace jednoduchých a složených funkcí, tečna a normála ke grafu funkce, diferenciál, L´Hospitalovo pravidlo pro výpočet limit
 • Význam derivace pro vyšetřování průběhu funkce, asymptoty, průběh funkce
 • Taylorův rozvoj a jeho význam pro přibližné výpočty

Doporučená literatura

 • Kraus, M.: Matematika 1. Učební text VŠPJ, 2006
 • Kaňka, M.: Matematické praktikum
 • Horáčková, P.: Elektronické opory matematika 1 pro 1.ročník CR, VŠPJ 2010
 • Hojdarová, M., Dvořáková, S., Borůvková, J.:Lineární algebra-příklady (el.opora pro PS a AI, VŠPJ 2011)
 • Hojdarová, M.:Lineární algebra (el.opora pro PS a AI, VŠPJ 2011)

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti matematiky a lineární algebry a osvojit si základní početní dovednosti důležité pro řešení soustav lineárních rovnic a práci se základními funkcemi. Přednášky jsou zaměřeny na výklad jednotlivých pojmů, základních početních postupů a vzorových příkladů, cvičení slouží k procvičování látky a samostatné práci.Znalosti: Student zná základní pojmy z lineární algebry jako matice, determinant, a dále dokáže nakreslit grafy základních elementárních funkcí a dokáže s nimi pracovat.


Dovednosti: Student umí vyhledávat extrémy funkcí jedné proměnné a určovat další specifické vlastnosti související s derivací funkce.


Obecné způsobilosti:  Student je obeznámen se základními algoritmy lineární algebry, které jsou základem pro lineární programování sloužící k optimalizaci  lineárních problémů. Dále je student schopen pracovat s funkcemi jedné proměnné, které jsou základním popisem závislosti veličin.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím