Techniky projektového managementu

Studijní plán:

PředmětTechniky projektového managementu (TPM)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Časová analýza - metoda CPM - opakování
 • 2. Časová analýza - metoda PERT a simulace Monte Carlo v prostředí MS Excel
 • 3. Časová analýza - simulace Monte Carlo a využití programu Crystal Ball
 • 4. Analýza nákladů a metoda CPM/COST
 • 5. Přiřazování zdrojů a metody pro optimalizaci přiřazení
 • 6. metoda MPM
 • 7. program MS Project a další programy
 • 8. Vlastní projekty a jejich prezentace

Doporučená literatura

 • ROSENAU, M.: Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1.
 • FIALA, P.: Projektové řízení – modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-24-X
 • NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0.
 • FOTR, J. - DEDINA, J. Managerské rozhodování. Praha: EKOPRESS, 1997.
 • KERZNER, H. Projekt Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken: Wiley, 2006.
 • DLOUHÝ, M.- FÁBRY, J.-KUNCOVÁ, M.-HLADÍK, T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press 2007. ISBN 978-80-251-1649-4

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti podpůrných technik projektového managementu. Přednášky poskytnou potřebné teoretické zázemí pro většinu aspektů probírané problematiky, cvičení jsou orientována aplikačně na další rozvoj praktických schopností potřebných při projektovém řízení.


Znalosti: Student umí definovat pojem projekt, umí vysvětlit princip síťové analýzy a její základní techniky. Chápe rozdíl mezi deterministickým a stochastickým odhadem časové a nákladové náročnosti projektu, umí vysvětlit možnosti snižování nákladů v projektu.


Dovednosti: Student dovede i složitější projekt vymezit a strukturovat na dílčí činnosti, dovede naplánovat jeho harmonogram, rozpočet a personální zabezpečení, a to jednak ručně a jednak s pomocí softwaru (MS Excel, Crystal Ball, MS Project). Dovede analyzovat výši nákladů a vypočítat jejich možné snížení, umí vyřešit případné přetížení pracovníků v plánu projektu.  


Obecné způsobilosti: Student dokáže myslet v logických souvislostech, umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce.Požadavky na zakončení předmětu:Zápočet: • Odevzdání seminární práce v dostatečné kvalitě  Zkouška: Známka je udělena na základě dosažených bodů, které lze získat z těchto aktivit: • Účast na cvičení/tutoriálu (max. 8 bodů)

 • Odevzdání domácích úkolů (max. 12 bodů)

 • Odevzdání seminární práce (max. 20 bodů)

 • Prezentace seminární práce (max. 10 bodů)

 • Závěrečný test (max. 50 bodů) Známkování je pak toto:A 92 a  více bodůB  84 až 91 bodůC  76 až 83 bodůD  68 až 75 bodůE  60 až 67 bodůF méně než 60 bodů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím