Veřejné zdravotnictví

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013

PředmětVeřejné zdravotnictví (VZDv)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Semináře
 • 1. Úloha veřejného zdravotnictví, zdravotní politika
 • 2. Zdroje informací ve veřejném zdravotnictví
 • 3. Determinanty zdraví
 • 4. Zdravotnictví jako společenský systém
 • 5. Typologie zdravotnických systémů
 • 6. Model zdravotnictví v ČR
 • 7. Zdravotní služby a sociální služby v ČR
 • 8. WHO - význam a úkoly
 • 9. Program Zdraví 21, implementace v ČR
 • 10. Kvalita a bezpečnost zdravotní péče
 • 11. Měření kvality zdravotní péče, indikátory kvality a audt
 • 12. Proces akreditace a certifikace ve zdravotnictví

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • GLADKIJ,I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. Olomouc: Vydavatelství UP, 2000
 • GLADKIJ,I.., STRNAD,L.: Zdravotní politika - Zdraví - Zdravotnictví. Olomouc, Vydavatelství UP, 2002
 • Doporučená literatura:
 • Zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Zákon č. 550/91 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
  Zdravotnické noviny a další periodika odborných profesí ve zdravotnictví
 • JANEČKOVÁ,H., HNILICOVÁ,H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009
 • GLADKIJ,I.,HEGER,L.,STRNAD,L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování.Brno, IDV PZ, 1999

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni našeho státu, dále se zdravotnickými systémy a sítí zdravotnických a sociálních zařízení. Poskytuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva české republiky. Zabývá se vlivem způsobu života na zdravotní stav různých skupin obyvatelstva. Dále poskytuje informace o stavu životního prostředí u nás. Zabývá se strategií péče o zdraví ve světě a v naší republice Součástí je mezinárodní klasifikace a zdravotnická statistika.Cíl:


Cílem je seznámit studenty se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni   našeho státu, dalším cílem je informovat o zdravotnických systémech a sítích   zdravotnických a sociálních zařízení. Poskytnout informace o zdravotním   stavu obyvatelstva české republiky. Vybavit studenty informacemi o vlivech   způsobu života na zdravotní stav různých skupin obyvatelstva. Dále   poskytuje informace o stavu životního prostředí u nás. Seznámit studenty se   strategií péče o zdraví ve světě a v naší republice. Součástí je i mezinárodní   klasifikace a zdravotnická statistika.Znalosti:


Student zná základní politiku WHO a jej realizaci   v České republice. Zná systémy zdravotnictví u nás a v Evropě.   Zná faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva. Student zná různé strategie   péče o zdraví u nás a ve světě.Dovednosti:


Student dovede uplatnit v praxi informace   týkající se zdravotního stavu obyvatelstva. Rozezná jednotlivé systémy   zdravotnictví.Obecné   způsobilosti:


Studující   získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti   s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím