Konceptuální modely

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014

PředmětKonceptuální modely (KM-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Ingrid Juhásová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 4 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • Konceptuální modely v ošetřovatelství
 • Koncepční rámec, teorie, model, klasifikace modelů
 • Model Hendersenové
 • Model Gordonové
 • Model Oremové
 • Model Roperové
 • Model Royové
 • Model Kingové
 • Model Johnsonové
 • Model Nightingalové
 • Model Neumanové
 • Model Leiningerové
 • Model Peplauové
 • Model Rogersové

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. 1. vyd. Hradec Králové : Nucleus. 2003. 99 s. ISBN 80-86225-33-X.
 • JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. 75 s. ISBN 80-7042-339-0.
 • PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha Publishing: Grada, 2007. 150 s. ISBN 978-80-247-1918-4.
 • Doporučená:
 • PEARSON, A.,VAUGHAN, B. (SRN.), VAUGHAN, B., FITZGERALD, M. 2005. Nursing Models for Practice. 3. Ed. Oxford : Butterworth-Heinemann. 2005.249 p. ISBN 0 7506-5442-2.
 • FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetrovateľstvo – teória. 3. doplnené vyd. Martin: Osveta, 2005. 215 s. ISBN 978-80-8063-322-6.
 • ŽIAKOVÁ, K. Ošetrovatel´ské konceptuálne modely, 1. vyd. Martin: Osveta, 2007, 190 s. ISBN 80-8063-247-2.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími ošetřovatelskými modely, analyzovat cíle jednotlivých ošetřovatelských modelů, charakterizovat výsledky ošetřovatelských činností dosažených v ošetřovatelském procesu. Dále vysvětlit role sestry při využití jednotlivých modelů v ošetřovatelském procesu, vysvětlit holistické chápání modelů, umět analyzovat podstatu jednotlivých modelů.Znalosti:


Student umí charakterizovat nejvýznamnější ošetřovatelské modely, definovat konceptuální model, teorii ošetřovatelství, objasnit základní pojmy a východiska používané v modelech ošetřovatelství, analyzovat cíle jednotlivých ošetřovatelských modelů, charakterizovat výsledky ošetřovatelských činností dosažených v ošetřovatelském procesu, vysvětlit role sestry při využití jednotlivých modelů v ošetřovatelském procesu, vysvětlit holistické chápání modelů.Dovednosti:


Student   bude umět analyzovat podstatu jednotlivých modelů, dovede vést   ošetřovatelskou dokumentaci podle použitého modelu, pozná možnosti využití   modelů v ošetřovatelském procesu a využívá je v praxi.Obecné   způsobilosti:


Student využívá modely v ošetřovatelské praxi   a implementuje je do ošetřovatelského procesu vzhledem na specifika u   jednotlivých pacientů.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Zápočetpísemnýtest, pro úspěšný zápočet minimálně 50 bodů ze 100 bodů.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 12 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 28 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                             Cvičení: 3 hodiny


Samostatná příprava: 32 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím