Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Služby letecké dopravy.
 • Služby vodní dopravy.
 • Služby ostatní dopravy.
 • Peněžní služby v cestovním ruchu.
 • Zdravotní služby v cestovním ruchu.
 • Lázeňské služby.
 • Kongresové služby.
 • Služby průvodců cestovního ruchu.
 • Služby volného času a ostatní služby cestovního ruchu.
 • Etický kodex podnikání v cestovním ruchu.
 • Vývojové trendy v cestovním ruchu.

Doporučená literatura

 • e-learningový kurz Cestovní ruch 2 a studijní materiály v něm uložené
 • PACHROVÁ, Stanislava. Cestovní ruch 2. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vydání. Praha : IDEA SERVIS, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • České lázně a lázeňství. Praha : MMR ČR, 2007. ISBN 978-80-239-9330-1.
 • KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 195 s. ISBN 978-80-247-3868-0.
 • ORIEŠKA, Ján: Kongresový cestovní ruch. Idea Servis, Praha 2004. ISBN 80-85970-45-7.
 • PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice : význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích : evropská integrace a mezinárodní turismus. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 221 s. ISBN 978-80-247-3750-8.
 • PRUŠA, Jiří. Chytré létání. Praha: Galileo CEE Service ČR, 2010, 176 s. ISBN 978-80-254-7065-7.
 • PRUŠA, Jiří a kolektiv. Svět letecké dopravy. Vyd. 1. Praha: Galileo CEE Service ČR, 2007, 315 s. ISBN 978-80-239-9206-9.
 • RYGLOVÁ, Kateřina, Michal BURIAN a Ida VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch: podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3.
 • RYŠAVÁ, Jitka a Stanislav VOLEMAN. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb: v oblasti cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců, 2009.
 • ZELENKA, Josef, PÁSKOVÁ, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Linde Praha, 2012. 768 s. ISBN 978-80-7201-880-2.
 • ZURYNEK, Josef; ZELENÝ, Lubomír a Michal MERVART. Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha : ASPI, 2008. 280 s. ISBN 978-80-7357-335-5.
 • odborná periodika - časopis COT business, Studia Turistica aj.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím