Podniková ekonomika

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětPodniková ekonomika (PEK)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Úvod do studia
  • Ekonomický systém podniku
  • Podnik, podnikání, typologie podnikových forem
  • Majetková a kapitálová struktura podniku
  • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
  • Obrat peněžních toků v podniku
  • Základy investičního rozhodování podniku
  • Riziko v podnikání

Doporučená literatura

  • Synek, M. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2010
  • Synek, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011

Anotace

Cílem kurzu je naučit studenty základní ekonomické pojmy a kategorie, které jim umožní vnímat ekonomické souvislosti, ke kterým v podnicích (podnikatelských subjektech fyzických i právnických osob) dochází. Přednášky PEK učí studenty teoretickým znalostem dle vymezeného obsahu předmětu. Ve cvičeních jsou procvičovány vzorové příklady k jednotlivým tematickým celkům a následně studenti formou samostudia s využitím e-learningu samostatně procvičují jednotlivé úkoly, které odevzdávají ke kontrole vyučujícímu.


Znalosti: Student umí popsat a definovat  ekonomický a finanční systému podniku, dále umí  popsat a analyzovat výsledek hospodaření podniku včetně kalkulací nákladů a rovněž umí  řešit problémy v oblasti ekonomiky podniku.


Dovednosti: Student umí analyzovat podnikové vztahy a vazby a na jejich základě vytvořit  a navrhnout správnou formu podnikatelského subjektu,  majetkovou a kapitálovou strukturu podniku,  finanční výsledek podniku, způsob financování podnikatelských činností a obrat peněžních toků v podniku.


Obecné způsobilosti: Student si osvojí základní znalosti a vědomosti z podnikové ekonomiky, pomocí nichž je schopen řešit elementární problémy a dále se naučí rozhodovat samostatně, odpovědně a kvalifikovaně.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím