Peníze, banky a finanční trhy

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětPeníze, banky a finanční trhy (PBFT-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Jiříček, Ph.D. ( jiricek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Peníze a měna
  2. Měnové teorie a úrok
  3. Centrální bankovnictví
  4. Finanční trh
  5. Cenné papíry
  6. Bankovní systém
  7. Úvěrové obchody
  8. Úvěrový proces a riziko
  9. Bankovní záruky
  10. Depozitní obchody a platební styk
  11. Investiční bankovnictví
  12. Základy teorie portfolia, finanční deriváty
  13. Mezinárodní bankovnictví
  14. Hospodářská a měnová unie EU

Doporučená literatura

 • Revenda,Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 6. vydání. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6
 • Rejnuš, O. : Finanční trhy, 1. vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3671-6
 • Jílek, J. : Finance v globální ekonomice II. Měnová a kursová politika. 1. vydání. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4516-9
 • Revenda. Z. : Centrální bankovnictví, 3. vydání. Praha: Management Press 2011, ISBN 978-80-7261-230-7
 • Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th. edition, Boston : Columbia University, 2007, ISBN 0-321-28726-6

Anotace

Cílem výuky je získání poznatků z oblasti peněžní ekonomie, obchodního i mezinárodního bankovnictví a finančních trhů a osvětlení  fungování těchto oblastí v tržní ekonomice. Konkrétně se na přednáškách seznámí studenti z problematikou měnových kursů, úrokových sazeb, strukturou finančních trhů a jeho institucí a instrumentů, fungování centrálního bankovnictví a s nabídkou bankovních produktů. Na cvičeních zjišťují výpočty tržních cen a výnosů akcií a obligací,úroků z úvěru a obhajují seminární práci na dané téma.


 


Znalosti: Student umí popsat strukturu bankovního sektoru a jeho produkty v oblasti obchodního, hypotečního i investičního bankovnictví. Umí rozlišit jednotlivé typy finančních trhů a dokáže vysvětlit úlohu centrální banky v ekonomice. Zná základní měnové teorie a formy měnových kursů. 


 


Dovednosti: Student si dokáže vybrat v produktech, nabízených obchodními, investičními i hypotečními bankami a dokáže je prakticky realizovat pro použití pro firmu, domácnost či subjekt veřejného sektoru. Je schopen určit tržní cenu a výnosnost podstatných finančních aktiv (akcie, obligace) a vypočíst náklady úvěru. Umí použít základní principy obchodování na finančních trzích.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen aplikovat znalosti z předmětu pro uzavírání konkrétních finančních obchodů a rozhodovat se samosttaně s prezentací vlastního názoru. Umí prezentovat a obhájit vlastní názor.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím