Metody a techniky sociální práce

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětMetody a techniky sociální práce (MTSP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 3 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Historie vývoje metod sociální práce.
 • Základní pojmy a klasifikace metod z různých aspektů.
 • Sociální práce s jednotlivcem.
 • Sociální práce s rodinou.
 • Sociální práce se skupinou.
 • Sociální práce s komunitou.
 • Sociální terapie, sociální rehabilitace, sociální prevence.
 • Sociální poradenství.
 • Supervize.
 • Systémové projekty.

Doporučená literatura

 • NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. Brno. Marek Zeman, 2001.
 • MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha. Portál, 2003.
 • MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2010.
 • KODYMOVÁ, P. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. Praha: Karolinum, 2013.
 • KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha. Portál, 2013.
 • MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2014. 216 s.
 • ŽIAKOVÁ, E. a kol.: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty. Košice: FF UPJŠ, 2011.
 • HAWKINS, P., SHOHET, R.: Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Praha. Portál, 2016.
 • BENEŠOVÁ, V. ŠMIDMAJEROVÁ, E. Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření. In Sociální práce/ Sociálna práca. č. 2, roč. 18, 2018.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o teoretických východiscích vývoje metod sociální práce a o některé techniky sociální práce. Po jeho absolvování bude student připravený používat vhodné metody a techniky sociální práce s jednotlivými  cílovými skupinami.Znalosti:


Student má teoretické vědomosti a znalosti o metodách a technikách sociální práce.Dovednosti: 


Student dokáže provést vhodný výběr a cíleně využívat jednotlivé metodysociální práce.Obecné způsobilosti:


Student prokazuje schopnost individuální, skupinové a komunitní práce s klientem.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím