Základy mechatroniky

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019

PředmětZáklady mechatroniky (ZM)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Květoslav Belda, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do mechatroniky, historie a současnost
 • Struktura mechatronických systémů
 • Prvky mechatronických systémů
 • Modelování mechatronických systémů
 • Prostředky mechatronických systémů
 • Řízení mechatronických systémů
 • Spolehlivost mechatronických systémů
 • Diagnostika mechatronických systémů
 • Bezpečnost mechatronických systémů
 • Konstrukční prvky, návrh mechatronických systémů
 • Příklady mechatronických systémů

Doporučená literatura

 • Valášek, M. a kol.: Mechatronika. Praha, ČVUT 1996
 • Plnotextové databáze IEEE, Google Scholar a další obdobné informační zdroje
 • Gmiterko, A.: Mechatronika. Košice, Emilena tlačiareň 2004
 • Buur, J., Andreasen, M. M.: A theoretical approach to mechatronics design. Technical University of Denmark 1990
 • Ullman, D. G.: The Mechanical Design Process, McGraw Hi, New York 1992

Anotace

Cíle: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy mechatroniky. Východiskem je definování obecného mechatronického systému a jeho klíčových prvků. Následuje prezentace postupů a prostředků pro modelování a řízení mechatronických systémů. Výklad zahrnuje představení principů činností základních prvků a představení typických příkladů mechatronických systémů v konstrukci strojů, robotice, letectví, automobilovém průmyslu, ve spotřebním zboží a aplikacích běžného života.


Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem mechatroniky, popsat a vysvětlit podstatu funkce mechatronických prvků, interpretovat funkční souvislosti mechatronického systému s ohledem na požadavky zákazníka, které jsou podkladem pro vypracování funkční, technologické a ekonomické specifikace mechatronického systému. Student se dále umí orientovat v technických výkresech, diagramech, zprávách a dále v přístupech a metodách návrhu mechatronických systémů.


Dovednosti: Student umí aplikovat základy mechatroniky při výběru vhodného mechatronického přístupu. Student je schopen v základu vést projekt s využitím CAD/CAM softwarového vybavení, umí vytvořit základní funkční a technologické specifikace mechatronického systému. Důraz se klade na informační a řídicí technologie mechatronického systému.


Obecné způsobilosti:  Student umí rozpoznat jednotlivé prvky a podstatné znaky mechatronického systému se zaměřením na informační a řídicí technologie, umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej.Osnova předmětu: • Úvod do mechatroniky, historie a podstata

 • Struktura mechatronických systémů

 • Prvky mechatronických systémů

 • Modelování mechatronických systémů

 • Prostředky mechatronických systémů

 • Řízení mechatronických systémů

 • Spolehlivost mechatronických systémů

 • Diagnostika mechatronických systémů

 • Bezpečnost mechatronických systémů

 • Konstrukční prvky, návrh mechatronických systémů

 • Příklady mechatronických systémů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím