Základy mechatroniky

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětZáklady mechatroniky (ZM)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Květoslav Belda, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do mechatroniky, historie a současnost
 • Struktura mechatronických systémů
 • Prvky mechatronických systémů
 • Modelování mechatronických systémů
 • Prostředky mechatronických systémů
 • Řízení mechatronických systémů
 • Spolehlivost mechatronických systémů
 • Diagnostika mechatronických systémů
 • Bezpečnost mechatronických systémů
 • Konstrukční prvky, návrh mechatronických systémů
 • Příklady mechatronických systémů

Doporučená literatura

 • Valášek, M. a kol.: Mechatronika. Praha, ČVUT 1996
 • Plnotextové databáze IEEE, Google Scholar a další obdobné informační zdroje
 • Gmiterko, A.: Mechatronika. Košice, Emilena tlačiareň 2004
 • Buur, J.: A Theoretica! Approach to Mechatronics Design, Institute for Engineering
 • Ullman, D. G.: The Mechanical Design Process, McGraw Hi, New York 1992
 • Design, Technical University of Denmark, Lyngby, 1990

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy mechatroniky. Východiskem je definování obecného mechatronického systému a jeho klíčových prvků. Následuje prezentace postupů a prostředků pro modelování a řízení mechatronických systémů. Výklad zahrnuje představení principů činností základních prvků a představení typických příkladů mechatronických systémů v konstrukci strojů, robotice, letectví, automobilovém průmyslu, ve spotřebním zboží a aplikacích běžného života.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím