Projekt

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019

PředmětProjekt (PRO)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 3 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cíle: Předmět Projekt je koncipován jako komplexní projektové řešení konkrétního strojírenského zařízení a jeho dimenzování. Předmětem řešení bude řešení komplexnějšího strojírenského zařízení nebo mechanismu. Budou vypracovány kompletní 3D modely zařízení spolu s kompletní výkresovou dokumentací. Současně budou provedeny výpočty pro návrh a dimenzování vybraných konstrukčních dílů. Dále budou navrženy technologické postupy výroby těchto vybraných součástí. Studenti budou pracovat ve skupinách na společném řešení, kdy budou muset sledovat časové a technologické souvislosti při návrhu a výrobě zařízení. Součástí projektu je prezentace projektu a obhájení navrženého konstrukčního řešení.   Dovednosti: Student umí aplikovat znalosti z konstruování strojů a zařízení, znalosti technického kreslení, znalosti mechaniky tuhých i poddajných těles pro potřeby dimenzování součástí. Naučí se efektivně komunikovat a kooperovat pří řešení problémů. Naučí si plánovat a organizovat práci v týmu, kde jsou schopni využít i své kreativity.   Osnova předmětu:  • Předběžný konstrukční koncept.

  • Koncepční konstrukční řešení zařízení.

  • Dimenzování vybraných konstrukčních uzlů.

  • Výkresy montážní sestavy s konstrukčními výpočty.

  • Vypracování kompletní výkresové dokumentace.

  • Návrh technologických postupů výroby vybraných dílů.

  • Zpracování závěrečné zprávy.

  • Prezentace a obhajoba výsledků projektu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím