Projekt

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019

PředmětProjekt (PRO)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím